Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW Binance 8,709,729 NAV
13.69%
2703765 0 NAV
2 NevFos3ybAe6RrGcPLY3N9cayMFuw2HbzZ Bittrex 4,615,984.34 NAV
7.25%
1093562 0 NAV
3 NThhv5irBxgshtxCrnoaoucoDZfkNUymqX 2,425,320.87 NAV
3.81%
2670857 0 NAV
4 NR5At1AmitcCj8iDNc3Qq2ubPPe3zdCvvp 2,161,519.02 NAV
3.39%
2703992 161,429.02 NAV
5 NLW5DgVSqyLMsNhJtBSPbXtNQh2vnW6EnT 1,809,227.86 NAV
2.84%
1093562 0 NAV
6 NfiNtvuEhvfaSSwwcdBAUuaPWF7cmUKhry 1,401,684.99 NAV
2.20%
2703973 53,308.8 NAV
7 NPW3qXLaksNGtSKtg9WLX13YC3qRJ8ZdAG 1,399,131.85 NAV
2.19%
1716778 0 NAV
8 Nd2mTuuA2wxgFfxYkrYtic6aBtqzf3YcjD 1,298,048.08 NAV
2.04%
2703932 65,463.82 NAV
9 NheRchmUtULwEHdqkBBJc6AuUDuLNbYFhz 1,215,447.45 NAV
1.91%
1716778 0 NAV
10 NekinQQXFtmUAGJpsAecjhnEBy6LY3DwXq 1,080,080.6 NAV
1.69%
2703981 80,080.6 NAV
11 NXRXjyiGLWGjFjgxCMVPqheUzaJKmRZj6K 1,080,068.37 NAV
1.69%
2703995 80,068.37 NAV
12 NRJHVGp15EQEKnvfVcsWHovLbcU6yN64VG 962,083.32 NAV
1.51%
1093562 0 NAV
13 NTXkiktTmaaRqoArKbaMbsgn6mGUGrxPDh 836,351.61 NAV
1.31%
2703994 13,601.74 NAV
14 NKy1oghGNg6NGXc9MjqRstFD3Yn76zW78c 765,701.16 NAV
1.20%
2703991 60,474.12 NAV
15 NeDXdkRkqDxav1KX5JxDLevGiSLDuhEBVY 647,535.47 NAV
1.01%
2703961 51,927.28 NAV
16 NMhz4ZzmxQKRGTn3GpZyPRyzXzzAnS5htN 640,392.53 NAV
1.00%
2045486 0 NAV
17 NXB5rRuL1qmucDC9F225rjEHvdazaVJtiQ 581,933.59 NAV
0.91%
2703950 85,795.89 NAV
18 NfHBNjeJafvz6XNa2BRjL8veqqv2eWobmN 534,948.79 NAV
0.84%
2687727 40,230.77 NAV
19 NMrkx9tV3UkmFm1B1TuVp2gxKZzewgJpo7 506,484.73 NAV
0.79%
2703977 35,660.34 NAV
20 NfznSzJXvcvVGpofp6c6SBe29qS2c92EKS 501,179.63 NAV
0.78%
2703988 65,073.07 NAV
21 NQjLewUWffZUnHhY3Vcfp9v4Z56yxrurRZ 497,277.14 NAV
0.78%
2466638 0 NAV
22 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz 453,672.68 NAV
0.71%
2605711 31,262.5 NAV
23 NhLyMaE9YEvG2qmqposLU8HrHHia3YHkDE 417,680.11 NAV
0.65%
2703990 32,151.33 NAV
24 NXZWUc1vUUQxJ3zzi46yrfYouTFBcYrbqK 396,000.14 NAV
0.62%
2466638 0 NAV
25 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA 388,213.65 NAV
0.61%
2702680 20,869.19 NAV
26 Nezmsh5SH4ReRjr3gTzpcMtJAuQ8TtmcWH 385,000.17 NAV
0.60%
1932414 9,299.72 NAV
27 NcgSTgAUSwM12bkpC6EfLuVSS2yhGz9hSB 383,763.19 NAV
0.60%
2703751 0 NAV
28 NSWdjGWLJEWq96sFHzEo35DwkYaEYTN79s 349,999.8 NAV
0.55%
2666546 0 NAV
29 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs 349,770.97 NAV
0.54%
2703997 20,775.98 NAV
30 NPyEJsv82GaguVsY3Ur4pu4WwnFCsYQ94g 341,037.16 NAV
0.53%
2703981 15,302.39 NAV
31 NYiDHAE3sckmfzGVvhP14RVRfC76NmDoPH 336,861.9 NAV
0.52%
2703985 16,901.91 NAV
32 NcU87D6GhwZTP5NsreMQNrRJVAV25rY7EB 319,737.37 NAV
0.50%
2703960 27,864.98 NAV
33 NMxe61LXQNqtUN1aFuSDrMXbaYzDQCLuaP 318,874.47 NAV
0.50%
2703888 416.78 NAV
34 NZtYdxPxKwV31D9pE2bNtcRnUJhHcftbMo 302,827.19 NAV
0.47%
2703878 22,827.2 NAV
35 NUQszyHi4TDcwGMKWmVY2Gi29cAoDLgcTM 298,991.04 NAV
0.46%
2466637 0 NAV
36 NdFgmkJeGFTS2khFTDD5QZG6dfvMeCGhHJ 289,128.23 NAV
0.45%
2466637 0 NAV
37 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL 288,685.69 NAV
0.45%
2703989 28,298.08 NAV
38 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW 272,648.28 NAV
0.42%
2703956 12,300.74 NAV
39 NY9Fmu1VhVwFLWvAsVB1CYRJ8f8QzkXoYn 239,164.53 NAV
0.37%
2620752 11,944.92 NAV
40 NUB6NXGHWPviQB3nZXoXFMMw4eFFwd39Sp 237,674.22 NAV
0.37%
2687958 0 NAV
41 NQJ5VX4zKJdaSdGByCmbxUCpxb211wYjGV 229,384.81 NAV
0.36%
2703898 1,020.86 NAV
42 Nh657FjHCreVemaeit8ks2jwwx4L5dZoc7 208,103.1 NAV
0.32%
2703715 15,778.05 NAV
43 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ 190,489.78 NAV
0.29%
2703937 18,493.1 NAV
44 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf 168,897.66 NAV
0.26%
2699340 0 NAV
45 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD 153,128.53 NAV
0.24%
1177201 0 NAV
46 NgAtJbQ9j1DnFdikB5FhX4Brt388ELqgJc 152,583.14 NAV
0.23%
2619012 5,407.34 NAV
47 NWKF67888cZUG2ARSaKVVVUo3mK5M51ecs 151,644.53 NAV
0.23%
2703958 16,739.41 NAV
48 NMsaF8uiueMiHicWkXUUSQYD2yN11zhhic 145,155.39 NAV
0.22%
2676487 11,838.72 NAV
49 NR3YUcyATsp5oE67Ca9jsV3NR7BrXyvpp9 144,986.83 NAV
0.22%
2703979 11,863.01 NAV
50 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 144,121.27 NAV
0.22%
2703817 3,188.14 NAV
51 NeCGPBduGJeyNctM19KCdWMzfop43dnLpw 141,695.57 NAV
0.22%
2557823 0 NAV
52 NRBYVTsHm1dZ8Gjw6NpJZkN8Un1CsPKMSR 138,311.39 NAV
0.21%
2703903 6,293.78 NAV
53 Community Fund 138,020.24 NAV
0.21%
2703253 0 NAV
54 NTCCbNBwruNqtvUfetuyWNQCT7YELUtmYn 135,652.78 NAV
0.21%
2703623 0 NAV
55 NUP5ohg5kTbZ2NikZRp7JhHFkKZtcSqBNd 132,566.53 NAV
0.20%
2703411 16,123.18 NAV
56 Neyn7HNZaG5z64bg4yp3u86jPNS6ZbndJW 130,403.96 NAV
0.20%
2703790 7,127.58 NAV
57 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE 128,667.92 NAV
0.20%
2703921 13,725.32 NAV
58 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU 127,877.74 NAV
0.20%
2703971 13,700.73 NAV
59 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw 119,415.8 NAV
0.18%
2703793 4,261.77 NAV
60 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s 118,301.04 NAV
0.18%
1707808 9,042.62 NAV
61 Nf36FHemgLKMhrkcJKKfjAQXnexKjT9zXA 118,241.88 NAV
0.18%
2703779 119.21 NAV
62 NYV5sAtTHL6kah7if31xf2DXrBqMo1VA7i 116,490.39 NAV
0.18%
2699221 10,739.85 NAV
63 NceAk6AULRaJBqvKPEczXH67PnL3GkYCz4 115,181.4 NAV
0.18%
2703823 2,236.72 NAV
64 NbsGhUgLCJx5Y1aGBDrMSs6qiMNwEgQCg6 115,161.18 NAV
0.18%
2656702 0 NAV
65 NN2jTvzVoAy4NcEBTsR3awfLh3nfjr9orR 113,694.69 NAV
0.17%
2703025 25,473.19 NAV
66 NWa6PVvhCV8wjjAsVkAMEYjFsz6dJi7WQD 113,677.14 NAV
0.17%
2703955 4,177.16 NAV
67 NStC6GF2q8nHyRzHUwhFZ79GcDDD8BwGk9 109,275.45 NAV
0.17%
2703731 11,199.32 NAV
68 Nfu7cCXRVi29hRaeD6HPPNqbK7bFgcgTH5 108,516.43 NAV
0.17%
2671159 0 NAV
69 NNaWqjy4fJQ4M3CfhW2LYCRY5arUYmJZYa 107,264.27 NAV
0.16%
2703821 5,439.41 NAV
70 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 105,012.93 NAV
0.16%
2703631 4,042.96 NAV
71 NdSaNQic5UkGEu6hNJKyKCEgQHFwRe7UDf 104,794.16 NAV
0.16%
2703625 9,482.71 NAV
72 NLE9Wf7vXPzjw4dZcv47na6oABabhrh9Nv 104,157.96 NAV
0.16%
2620737 7,327.79 NAV
73 Na12Tcwc28pDwLEhc46f73PVgSRSkHTvCP 103,799.27 NAV
0.16%
2703938 7,109.62 NAV
74 NZs6qkzZvbbiEpUWbsqKDm5ttQpF3xiWos 103,257.01 NAV
0.16%
2703943 3,854.78 NAV
75 NUigVb3WHpe17DoaiSa7DSffMVGvXRQvN1 101,964.71 NAV
0.16%
2703905 11,475.79 NAV
76 NUeMwDaUrKHBFVCKjMkEaCqWAByjpfruRY 100,447.23 NAV
0.15%
2703608 0 NAV
77 NKx12Cp52T6P6oVdsEwofZ587oTPHAgtiA 99,934.73 NAV
0.15%
2287459 12,587.37 NAV
78 NPy7LKfcpSKUNk1yyRpaPsXy6EfMMcrHUd 99,895.24 NAV
0.15%
2686982 1,292.57 NAV
79 NizCFXinu6fkyB1yyLt9eFXkQYGHFEvsCJ 99,736.96 NAV
0.15%
2703870 6,517.79 NAV
80 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm 97,775.52 NAV
0.15%
2703893 1,769.72 NAV
81 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 95,140.5 NAV
0.14%
2237758 8,614.26 NAV
82 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun 91,010.34 NAV
0.14%
2703876 5,030.49 NAV
83 NZzGLiVrMQNdZqc3VVDzFJsakBcAg7Q9fR 89,121.07 NAV
0.14%
2620207 5,830.79 NAV
84 NZAhV7sn69DVdRQgAVYR35rAe9VZjDc943 88,424 NAV
0.13%
2665015 0 NAV
85 NU41ZCSvoyADKURZtFtLEX1Hw6XsMA9DbN 84,855.3 NAV
0.13%
2703746 11,986.49 NAV
86 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx 84,585.69 NAV
0.13%
2699163 5,374.62 NAV
87 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe 84,238.4 NAV
0.13%
2382723 8,735.55 NAV
88 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS 81,270.21 NAV
0.12%
2703975 1,817.06 NAV
89 NP4fZRahkXXNmdRv9gFFKJNKW9oDV7GtER 81,004.48 NAV
0.12%
2703899 1,281.05 NAV
90 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC 78,088.1 NAV
0.12%
2703776 3,026.52 NAV
91 NLHkfPDmZWdoCDiLHvFVuxQ4qwLoVwmWvi 78,046.64 NAV
0.12%
1619795 1,625.83 NAV
92 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k 75,541.17 NAV
0.11%
2703668 3,500.61 NAV
93 NecAyzbPTi5cmxRrDVufm7pTsSQS6J7zvD 74,099.21 NAV
0.11%
2237680 2,466.44 NAV
94 NLK4onNfQeFxw7LjwVQCntgg2rDJAoVRAF 71,065.42 NAV
0.11%
2703336 4,032.74 NAV
95 NTa9y7EBn4ML2vx9PzXJx8ByXkyBEFLWfm 70,784.85 NAV
0.11%
2620563 5,279.35 NAV
96 NNR96ZJZRwjRPvwvFXaDmpQtuRgLCrdZkd 70,000 NAV
0.11%
2702647 0 NAV
97 NaNCJVmXm9tBoXkLfvb5ARmaJNcoLgFXf9 68,407.24 NAV
0.10%
2703677 5,737.57 NAV
98 NgucLLvvjD2Wkuadv7EKQUDJEasQH4ZRYh 67,731.11 NAV
0.10%
2703567 7,731.31 NAV
99 NgpyGUR68rMei8CkdzWqxeAxuX7fPx2Y5L 67,727.32 NAV
0.10%
2703770 7,727.52 NAV
100 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS 67,013.58 NAV
0.10%
2692085 1,128.1 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % holding