Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW 5,246,717 NAV
4.18%
3401031 0 NAV
2 NPcicewgEWYorhHwUxE7cqq9RMjVwRXJmZ 4,614,003.48 NAV
3.68%
3214899 0 NAV
3 Nd4n99k512cdF5PBBCbMUMoZbjskngrXCD 2,038,803.79 NAV
1.62%
3138374 0 NAV
4 NPgpjRLLQwtky3EdYxr528Z77mC8Q6VMyx 1,801,220.35 NAV
1.43%
3221170 0 NAV
5 NPW3qXLaksNGtSKtg9WLX13YC3qRJ8ZdAG 1,399,131.85 NAV
1.11%
1716778 0 NAV
6 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z 1,302,652.05 NAV
1.03%
3401191 53,172.6 NAV
7 NLhxrmx693dS9aeLcmr3ggKakvQkpafnkK 1,279,766.72 NAV
1.02%
3343218 0 NAV
8 NVYaAByuqUERG2s4audETDQ4bCugTcP9Fj 1,273,974.2 NAV
1.01%
3401201 41,446.57 NAV
9 Nhk7Wgkg5MsVUuSQH28W1R8m95BNDabcq7 1,271,753.57 NAV
1.01%
3401205 7,334.58 NAV
10 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y 1,248,647.81 NAV
0.99%
3401169 48,647.81 NAV
11 NheRchmUtULwEHdqkBBJc6AuUDuLNbYFhz 1,215,447.45 NAV
0.96%
1716778 0 NAV
12 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 1,068,524.38 NAV
0.85%
3401176 39,480.21 NAV
13 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x 1,038,672.15 NAV
0.82%
3401160 38,151.62 NAV
14 NScGQH2Rso4nm3c25MH8dKYB3uUk5mEKsw 958,757.09 NAV
0.76%
3221170 0 NAV
15 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw 957,495.88 NAV
0.76%
3401220 37,495.88 NAV
16 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 892,457.08 NAV
0.71%
3401152 27,025.63 NAV
17 NNge796bsvbgYAzTrzA35LnQK3aFv48nmv 718,934.17 NAV
0.57%
3401214 26,025.75 NAV
18 NeDXdkRkqDxav1KX5JxDLevGiSLDuhEBVY 712,066.64 NAV
0.56%
3401052 80,563.11 NAV
19 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG 699,749.76 NAV
0.55%
3401175 31,455.28 NAV
20 NMhz4ZzmxQKRGTn3GpZyPRyzXzzAnS5htN 640,392.53 NAV
0.51%
2045486 0 NAV
21 NYiDHAE3sckmfzGVvhP14RVRfC76NmDoPH 546,899.51 NAV
0.43%
3401195 45,500.94 NAV
22 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd 543,853.27 NAV
0.43%
3401158 3,704.52 NAV
23 NMrkx9tV3UkmFm1B1TuVp2gxKZzewgJpo7 530,498.41 NAV
0.42%
3401055 59,674.93 NAV
24 NfznSzJXvcvVGpofp6c6SBe29qS2c92EKS 522,122.6 NAV
0.41%
3401213 86,016.04 NAV
25 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew 510,133.97 NAV
0.40%
2870954 4 NAV
26 Nj4PRYVESiTbPvyqLThAeeCKW9cJMB15T1 509,593.23 NAV
0.40%
3400410 0 NAV
27 NcQjRDunWjG6CEHesm1ANWfFmDgJ6hvXvm 493,884.73 NAV
0.39%
3221170 0 NAV
28 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz 457,094.48 NAV
0.36%
3164830 34,684.3 NAV
29 NRwSwUTuW6YHA14rjwosJTTwoPs2mSjus4 412,800.89 NAV
0.32%
3401146 6,316.53 NAV
30 Nbj2vjQSvbAYiX4CJS5aSXiVWvbVfr5dh1 406,971.54 NAV
0.32%
3221170 0 NAV
31 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA 402,754.89 NAV
0.32%
3393401 35,410.43 NAV
32 Nezmsh5SH4ReRjr3gTzpcMtJAuQ8TtmcWH 385,000.17 NAV
0.30%
1932414 9,299.72 NAV
33 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs 356,869.14 NAV
0.28%
3262736 27,874.16 NAV
34 NipLhyKxrgKr9mNno27g112YAyBnSm8qKX 307,049.63 NAV
0.24%
3371929 0 NAV
35 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL 303,631.33 NAV
0.24%
3401216 43,243.72 NAV
36 NPy7LKfcpSKUNk1yyRpaPsXy6EfMMcrHUd 301,546.93 NAV
0.24%
3401027 13,841.82 NAV
37 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW 277,900.34 NAV
0.22%
3401192 18,773.42 NAV
38 NYewtRWjDJS6aYC1PDF1F3TX8dQkjRi7Pu 213,450 NAV
0.17%
3353011 0 NAV
39 NgWbXxFB5Z6cbNpTkpefT6qa5kvccpdpL7 207,579.32 NAV
0.16%
3221179 0 NAV
40 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV 202,433.51 NAV
0.16%
2992786 24.13 NAV
41 NY9Fmu1VhVwFLWvAsVB1CYRJ8f8QzkXoYn 202,255.89 NAV
0.16%
3388418 25,850.91 NAV
42 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ 196,835.17 NAV
0.15%
3401178 32,023.18 NAV
43 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E 192,175.66 NAV
0.15%
3401116 2,176.06 NAV
44 NVovDPckoKDEimqvFEnVsi8bis26weDnWq 179,743.66 NAV
0.14%
3391779 0 NAV
45 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe 178,362.01 NAV
0.14%
3401120 16,371.36 NAV
46 NbQXgJLZcedkdV4ZSq5NPorbY4BEbecTkc 177,287.61 NAV
0.14%
3400980 33,864.89 NAV
47 NaeBVoFCitgxeZYUf62MDbiA3wyL2CH3nB 175,327.99 NAV
0.13%
3357711 0 NAV
48 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf 168,897.66 NAV
0.13%
2699340 0 NAV
49 NYpJYDDd93StUvBXWUB9H7HbgahsXibAGc 161,473.13 NAV
0.12%
3401122 9,737.52 NAV
50 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD 153,128.53 NAV
0.12%
1177201 0 NAV
51 NgAtJbQ9j1DnFdikB5FhX4Brt388ELqgJc 152,613.14 NAV
0.12%
3379682 5,437.34 NAV
52 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 152,599.93 NAV
0.12%
3400889 11,666.8 NAV
53 NR3YUcyATsp5oE67Ca9jsV3NR7BrXyvpp9 152,108.35 NAV
0.12%
3400957 19,660.09 NAV
54 NMsaF8uiueMiHicWkXUUSQYD2yN11zhhic 145,547.62 NAV
0.11%
3384929 12,230.95 NAV
55 NRBYVTsHm1dZ8Gjw6NpJZkN8Un1CsPKMSR 142,787.49 NAV
0.11%
3318205 10,769.88 NAV
56 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE 135,384.43 NAV
0.10%
3401110 20,441.83 NAV
57 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e 135,234.31 NAV
0.10%
3400664 4,688.26 NAV
58 NNT6qSpqPamHKFYF4jy8tPfy5MCwgdMyQj 135,176.82 NAV
0.10%
3389359 0 NAV
59 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU 134,647.83 NAV
0.10%
3401080 20,470.82 NAV
60 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm 134,591.11 NAV
0.10%
3401151 9,145.37 NAV
61 NLJgAUCfA2TgFFxsVt5dNDLXgfacddF9As 134,126.5 NAV
0.10%
3401167 3,586.47 NAV
62 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE 130,564.1 NAV
0.10%
3401185 2,420.06 NAV
63 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw 127,089.49 NAV
0.10%
3400802 11,935.46 NAV
64 NceAk6AULRaJBqvKPEczXH67PnL3GkYCz4 122,041.95 NAV
0.09%
3400633 9,097.28 NAV
65 NYV5sAtTHL6kah7if31xf2DXrBqMo1VA7i 120,403.85 NAV
0.09%
3401221 14,653.3 NAV
66 NN2jTvzVoAy4NcEBTsR3awfLh3nfjr9orR 119,880.6 NAV
0.09%
3400947 31,659.1 NAV
67 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s 118,301.04 NAV
0.09%
1707808 9,042.62 NAV
68 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 117,459.02 NAV
0.09%
3401211 11,394.35 NAV
69 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm 114,684.18 NAV
0.09%
3311766 6,507.96 NAV
70 Nbv4quVJ6Dix3wduwb7JbMGGXEpJD5e3vM 114,214.97 NAV
0.09%
3389632 0 NAV
71 NStC6GF2q8nHyRzHUwhFZ79GcDDD8BwGk9 112,708.26 NAV
0.08%
3318146 14,632.12 NAV
72 NbMxSEfhLszjPojWLMBRrDPnZULnPCth3i 111,811 NAV
0.08%
3352551 0 NAV
73 NUtHrRDTXMEC8SBbSzsmH1LPCkM4HNJE7m 111,149.1 NAV
0.08%
3400715 196.12 NAV
74 NdSaNQic5UkGEu6hNJKyKCEgQHFwRe7UDf 110,835.86 NAV
0.08%
3401155 15,524.41 NAV
75 NZs6qkzZvbbiEpUWbsqKDm5ttQpF3xiWos 110,606.05 NAV
0.08%
3401180 11,203.82 NAV
76 NKx12Cp52T6P6oVdsEwofZ587oTPHAgtiA 110,262.76 NAV
0.08%
3367998 12,819.37 NAV
77 NNaWqjy4fJQ4M3CfhW2LYCRY5arUYmJZYa 110,224.52 NAV
0.08%
3400896 8,399.66 NAV
78 NZom9GvSQDXKTcmnXvrzSxQBbCpXk2tqAQ 110,000 NAV
0.08%
3247074 0 NAV
79 NUigVb3WHpe17DoaiSa7DSffMVGvXRQvN1 108,091.51 NAV
0.08%
3400983 17,602.59 NAV
80 Na12Tcwc28pDwLEhc46f73PVgSRSkHTvCP 107,495.6 NAV
0.08%
3401207 10,805.96 NAV
81 NQkLr6VDVLeSRHmERWsfnt81GCjARm4WGj 106,151.76 NAV
0.08%
3401009 7,637.32 NAV
82 NLE9Wf7vXPzjw4dZcv47na6oABabhrh9Nv 104,849.54 NAV
0.08%
3397091 10,718.81 NAV
83 NizCFXinu6fkyB1yyLt9eFXkQYGHFEvsCJ 104,368.22 NAV
0.08%
3400750 11,149.05 NAV
84 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 101,734.48 NAV
0.08%
3401072 15,208.23 NAV
85 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS 101,298.67 NAV
0.08%
3400872 4,999.17 NAV
86 Nhov34L78wXWnrtd6CbBP69JcA1QNcTJPp 101,239 NAV
0.08%
3401210 1,080 NAV
87 NiPB5ACxNK4JWinLJ7fBhECm3HVrXXXhKx 99,474.74 NAV
0.07%
3387885 0 NAV
88 NhZPhjURtpp58Rp1VABVVJ1d7w4Mb9of6Z 99,381.28 NAV
0.07%
3401217 2,182.12 NAV
89 NTCCbNBwruNqtvUfetuyWNQCT7YELUtmYn 95,357.87 NAV
0.07%
3392103 0 NAV
90 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun 95,323.85 NAV
0.07%
3401118 9,343.99 NAV
91 NPizzrrPQD2554TGLVVCxX1Gk2VejYsFuC 93,305.23 NAV
0.07%
3401194 2,014.28 NAV
92 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw 89,292.09 NAV
0.07%
3247468 0 NAV
93 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx 88,423.19 NAV
0.07%
3401090 9,212.12 NAV
94 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS 86,244.56 NAV
0.06%
3400765 4,512.84 NAV
95 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC 81,606.88 NAV
0.06%
3401219 7,592.18 NAV
96 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k 80,476.09 NAV
0.06%
3383512 8,435.53 NAV
97 NXdQhoLKN547ktGP3UZWvkAikHpudmFYTg 79,013.71 NAV
0.06%
3400894 1,800.18 NAV
98 NLHkfPDmZWdoCDiLHvFVuxQ4qwLoVwmWvi 78,046.64 NAV
0.06%
1619795 1,625.83 NAV
99 NSm5NyCe5BFRuV3gFY5VcfhxWx7GTu9U9F 76,465.56 NAV
0.06%
3396851 0 NAV
100 NUWAbshG68g2L1gy9Afi7VdH2WHPDbpaYZ 76,427.84 NAV
0.06%
3396726 0 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding