NavExplorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block
1 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW Spendable
Stakable
Voting Weight
6,164,781.26 Nav
6,164,781.26 Nav
6,164,781.26 Nav
5124488
2 Ngyt5do8pkuksQfte3ASdSqNkfJJdHncbU Spendable
Stakable
Voting Weight
4,597,229.58 Nav
4,597,229.58 Nav
4,597,229.58 Nav
5041978
3 NeUcWzkkeHei1VrBQrRdd4QMEZdH4jDMnj Spendable
Stakable
Voting Weight
4,391,211.14 Nav
4,391,211.14 Nav
4,391,211.14 Nav
4857471
4 NXdqMfV1mfEHc5mRUmj3k7pxc1vFJV7UpV Spendable
Stakable
Voting Weight
4,138,774 Nav
4,138,774 Nav
4,138,774 Nav
5036902
5 NQSXqRJ1bzx6k6fGvkq9uMektUJaier9c7 Spendable
Stakable
Voting Weight
4,076,081.76 Nav
0 Nav
0 Nav
5124486
6 NYSjGZernu6PzSL5zbPAnqrB9xGsSC7m9V Spendable
Stakable
Voting Weight
1,763,372.44 Nav
1,763,372.44 Nav
1,763,372.44 Nav
5041978
7 NL4zYhiVTEGuVNe6e4tposkNnf6eMcNB68 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,367,054.72 Nav
1,367,054.72 Nav
1,367,054.72 Nav
5124485
8 NYj8dYKrEvFEUQ2Wamgcry7SdvpmXcBJ9W Spendable
Stakable
Voting Weight
1,299,579.39 Nav
0 Nav
0 Nav
5124464
9 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,101,842.61 Nav
0 Nav
0 Nav
5119697
10 Niau6HTzqkKHS9wq4T4q9jCJZ3KCsZWuW3 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,000,000 Nav
1,000,000 Nav
1,000,000 Nav
4851991
11 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG Spendable
Stakable
Voting Weight
995,867.36 Nav
0 Nav
0 Nav
5124381
12 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z Spendable
Stakable
Voting Weight
875,294.58 Nav
0 Nav
0 Nav
5124471
13 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y Spendable
Stakable
Voting Weight
820,795.73 Nav
0 Nav
0 Nav
5124477
14 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 Spendable
Stakable
Voting Weight
812,678.2 Nav
0 Nav
0 Nav
5124481
15 NdnktGg6KrABrKt6F9gUoH1cNGQcjrAuPP Spendable
Stakable
Voting Weight
790,598.57 Nav
790,598.57 Nav
790,598.57 Nav
5124466
16 NLjTHt68SogQ3g1nb1DY5xhqJKoT5LoLZr Spendable
Stakable
Voting Weight
785,578.46 Nav
785,578.46 Nav
785,578.46 Nav
5059347
17 NhUfCTJEgX6fr6hMiHQvUx4Hp8EVHXtVb7 Spendable
Stakable
Voting Weight
777,669.63 Nav
0 Nav
0 Nav
5124353
18 Nieh4PwXAj8VFrFT49ZUieAM6EgL4fZw7X Spendable
Stakable
Voting Weight
716,612.71 Nav
716,612.71 Nav
716,612.71 Nav
3841792
19 NS5bQehU3Fb2c8SPBd8stjj4iKWeXzZSLg Spendable
Stakable
Voting Weight
680,428.39 Nav
0 Nav
0 Nav
5124482
20 NWarfMFBafVReG9QRC6rPJxLXi2ACqT7Xv Spendable
Stakable
Voting Weight
647,603.78 Nav
0 Nav
0 Nav
5124461
21 NcYDGkSu2GGhWZMuUGnZjdi5vVVxKrLhPR Spendable
Stakable
Voting Weight
646,168.01 Nav
0 Nav
0 Nav
5124382
22 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x Spendable
Stakable
Voting Weight
636,564.63 Nav
0 Nav
0 Nav
5124488
23 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw Spendable
Stakable
Voting Weight
623,873.2 Nav
0 Nav
0 Nav
5124494
24 NTVJWJuyXzLGr4JQTtYWc4M6VtT2VjCWSA Spendable
Stakable
Voting Weight
590,741.24 Nav
0 Nav
0 Nav
5124402
25 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew Spendable
Stakable
Voting Weight
586,309.59 Nav
586,309.59 Nav
586,309.59 Nav
5048411
26 NXnL4brtoJRXhSAn8NxqULGbdKst5B7jP3 Spendable
Stakable
Voting Weight
584,902.63 Nav
0 Nav
0 Nav
5124462
27 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd Spendable
Stakable
Voting Weight
570,670.47 Nav
570,670.47 Nav
570,670.47 Nav
5124451
28 NgRioC6Nf8FbgsbGquQMdvSyKpLkaZgtvg Spendable
Stakable
Voting Weight
531,754.56 Nav
0 Nav
0 Nav
5124427
29 Naz8tZZH3iAg18UMei3Cxtei2UQnNsSGJi Spendable
Stakable
Voting Weight
530,956.99 Nav
0 Nav
0 Nav
5124493
30 NdjVnyQ8Uj4yPdcGxcLWorf8KsEDJgSUHo Spendable
Stakable
Voting Weight
493,972.23 Nav
493,972.23 Nav
493,972.23 Nav
5124420
31 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV Spendable
Stakable
Voting Weight
469,880.23 Nav
469,880.23 Nav
469,880.23 Nav
4010006
32 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz Spendable
Stakable
Voting Weight
457,380.48 Nav
457,380.48 Nav
457,380.48 Nav
4966676
33 NbGNtB8omZ411SA8QJoPBPUeMAnH4r1P4w Spendable
Stakable
Voting Weight
452,590.5 Nav
0 Nav
0 Nav
5124344
34 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA Spendable
Stakable
Voting Weight
424,182.24 Nav
424,182.24 Nav
424,182.24 Nav
5107537
35 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm Spendable
Stakable
Voting Weight
413,996.45 Nav
0 Nav
0 Nav
5124384
36 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs Spendable
Stakable
Voting Weight
384,518.82 Nav
384,518.82 Nav
384,518.82 Nav
5123788
37 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL Spendable
Stakable
Voting Weight
337,582.85 Nav
326,178.64 Nav
326,178.64 Nav
5124326
38 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E Spendable
Stakable
Voting Weight
318,061.67 Nav
318,061.67 Nav
318,061.67 Nav
5099839
39 NZfyeC7sUukt5Frjz4uKNieaAxrsnhc4qQ Spendable
Stakable
Voting Weight
292,600.62 Nav
0 Nav
0 Nav
5124312
40 NR3C6s17zBShtvo1cd726vc7dSLFNnESB4 Spendable
Stakable
Voting Weight
253,046.13 Nav
0 Nav
0 Nav
5124452
41 NZMDCMWWNZRTj3JhSCpFiEZEo9WSai6cAz Spendable
Stakable
Voting Weight
251,519.57 Nav
0 Nav
0 Nav
5124425
42 NZupNtPudncqaefYyrRgxygdkxC8jrQy3i Spendable
Stakable
Voting Weight
250,814.57 Nav
250,814.57 Nav
250,814.57 Nav
5042001
43 NNpDSv9zb9fp9H5xTcRaKE2hvT2RDdkfZ5 Spendable
Stakable
Voting Weight
231,931.25 Nav
0 Nav
0 Nav
5124401
44 NbsEi9RrpXUisyQfsCBWYyMDLhjE2xigUy Spendable
Stakable
Voting Weight
226,623.89 Nav
0 Nav
0 Nav
5124394
45 Nes2LzEZsGtJDA9xjxpADqtCABzQy8FwNU Spendable
Stakable
Voting Weight
225,769.88 Nav
0 Nav
0 Nav
5124432
46 NaGrHZtnYJWhs9VrAKiAjDGp1Drnj1mnzd Spendable
Stakable
Voting Weight
204,086.95 Nav
204,086.95 Nav
204,086.95 Nav
5120603
47 NXtYbTiYGbVrFDpYCcM29jSk3nAEGP3XKR Spendable
Stakable
Voting Weight
199,409.19 Nav
199,409.19 Nav
199,409.19 Nav
5124144
48 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe Spendable
Stakable
Voting Weight
197,908.74 Nav
197,908.74 Nav
197,908.74 Nav
5124301
49 NNmcisHN3SpwpwLVvwYgYyPBikqeHQBh2p Spendable
Stakable
Voting Weight
192,548.44 Nav
0 Nav
0 Nav
5124422
50 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS Spendable
Stakable
Voting Weight
183,882.11 Nav
183,882.11 Nav
183,882.11 Nav
5124261
51 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE Spendable
Stakable
Voting Weight
182,980.64 Nav
182,980.64 Nav
182,980.64 Nav
5124123
52 NTNBoruPqqzesMUPC8w4hRSUu7m8hRzNAo Spendable
Stakable
Voting Weight
177,018.79 Nav
0.76763180 Nav
0.76763180 Nav
5124260
53 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ Spendable
Stakable
Voting Weight
169,827.26 Nav
169,827.26 Nav
169,827.26 Nav
5124484
54 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf Spendable
Stakable
Voting Weight
168,897.66 Nav
168,897.66 Nav
168,897.66 Nav
2699340
55 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 Spendable
Stakable
Voting Weight
153,166.76 Nav
153,166.76 Nav
153,166.76 Nav
5124373
56 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD Spendable
Stakable
Voting Weight
153,128.53 Nav
153,128.53 Nav
153,128.53 Nav
1177201
57 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW Spendable
Stakable
Voting Weight
150,570.13 Nav
0 Nav
0 Nav
5124277
58 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU Spendable
Stakable
Voting Weight
149,552.87 Nav
149,552.87 Nav
149,552.87 Nav
5122159
59 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE Spendable
Stakable
Voting Weight
149,444.6 Nav
398.79 Nav
398.79 Nav
5123970
60 NdHfXCZmqm7b2Ctce7qbpsJfBZaUiGJ6qY Spendable
Stakable
Voting Weight
146,320 Nav
0 Nav
0 Nav
5124398
61 NcovUw6S1nNPuGvHFmUcLzroapK2S8Kq8E Spendable
Stakable
Voting Weight
142,879.07 Nav
142,879.07 Nav
142,879.07 Nav
5124168
62 NdRqwYL58ee2YDBoxiHF73dwb4qsUXp5dw Spendable
Stakable
Voting Weight
141,446.83 Nav
141,446.83 Nav
141,446.83 Nav
5104341
63 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw Spendable
Stakable
Voting Weight
139,643.5 Nav
139,643.5 Nav
139,643.5 Nav
5123485
64 Neu8r1Hi4bzBNMxsShLjJcaVMJqQyCiLxt Spendable
Stakable
Voting Weight
137,820.13 Nav
137,820.13 Nav
137,820.13 Nav
5120270
65 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 Spendable
Stakable
Voting Weight
137,672 Nav
137,672 Nav
137,672 Nav
5124320
66 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e Spendable
Stakable
Voting Weight
135,804.86 Nav
0 Nav
0 Nav
5119781
67 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm Spendable
Stakable
Voting Weight
130,280.59 Nav
130,390.59 Nav
130,390.59 Nav
5124411
68 NLAXysnZt1MhtdLhFugCpQgxt1P9hQ8APk Spendable
Stakable
Voting Weight
123,776.92 Nav
0 Nav
0 Nav
5124470
69 NTczjitmrBBSXnM83SnGdwZz5wSTHT2fPQ Spendable
Stakable
Voting Weight
121,102.09 Nav
121,102.09 Nav
121,102.09 Nav
5124489
70 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s Spendable
Stakable
Voting Weight
118,301.04 Nav
118,301.04 Nav
118,301.04 Nav
1707808
71 NSrLBnEJzwYb36GgAv7jTTbnTjEgmiGJFh Spendable
Stakable
Voting Weight
115,574.14 Nav
115,574.14 Nav
115,574.14 Nav
5124459
72 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS Spendable
Stakable
Voting Weight
111,993.36 Nav
111,993.36 Nav
111,993.36 Nav
5115168
73 NTyED5ckCZg3NZ3GPavv4GHKv3SUzgHKvG Spendable
Stakable
Voting Weight
110,512.77 Nav
110,512.77 Nav
110,512.77 Nav
5124473
74 NN5QSSMAdtRU35BffLZUw9vChnhHKKMeuL Spendable
Stakable
Voting Weight
108,055.86 Nav
108,055.86 Nav
108,055.86 Nav
5124472
75 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 Spendable
Stakable
Voting Weight
107,294.79 Nav
107,294.79 Nav
107,294.79 Nav
5124431
76 NhFPb1bWxcSDYVVKsaUhEENWfrHzYG9H2d Spendable
Stakable
Voting Weight
101,443.15 Nav
0 Nav
0 Nav
5123773
77 Ngqs8Xop6cMpZTGr7UsFBzGGgY42N3zvHM Spendable
Stakable
Voting Weight
100,784.3 Nav
0 Nav
0 Nav
5124474
78 NdBpLsdAi1twHhJMGNQ8ST8i3zxsZ1FJFY Spendable
Stakable
Voting Weight
100,162 Nav
0 Nav
0 Nav
5124289
79 NUSUvx7jRkyRtKRnEW9zXocBqfthdnn33j Spendable
Stakable
Voting Weight
99,999.6 Nav
99,999.6 Nav
99,999.6 Nav
5026392
80 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun Spendable
Stakable
Voting Weight
99,948.57 Nav
99,948.57 Nav
99,948.57 Nav
5124490
81 NQBzySkdbLBwvxVfLKoXyCxbrZqDfyEPDi Spendable
Stakable
Voting Weight
95,954.8 Nav
95,954.8 Nav
95,954.8 Nav
4673183
82 NhsuojyzwUhPBfuEc4GB7DZ2XYkpvjvnF5 Spendable
Stakable
Voting Weight
95,550.56 Nav
95,550.56 Nav
95,550.56 Nav
5124119
83 Ng3MhT2bQ5ioHqCiGjHMA7ZT4Lzj9BCV45 Spendable
Stakable
Voting Weight
94,174.8 Nav
94,174.8 Nav
94,174.8 Nav
5083421
84 NijEBYjZSBq6ZbssfwBdiXPfLuJg4joViE Spendable
Stakable
Voting Weight
93,955.84 Nav
0 Nav
0 Nav
5124463
85 NdqsWz4qAAtHKzLTjRdWdLh72yZADPtMeH Spendable
Stakable
Voting Weight
92,137.83 Nav
0 Nav
0 Nav
5124449
86 NiqshqKvGrGqoUu6yUbpmxHS1tj9Rd2XXW Spendable
Stakable
Voting Weight
91,783.96 Nav
0 Nav
0 Nav
5124414
87 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k Spendable
Stakable
Voting Weight
91,659.34 Nav
91,659.34 Nav
91,659.34 Nav
5059647
88 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx Spendable
Stakable
Voting Weight
89,315.21 Nav
89,315.21 Nav
89,315.21 Nav
5116826
89 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw Spendable
Stakable
Voting Weight
89,292.09 Nav
89,292.09 Nav
89,292.09 Nav
3247468
90 NXxygTi88Tfwk2s522Tmavt3UhQYi6qjHL Spendable
Stakable
Voting Weight
86,548.58 Nav
86,548.58 Nav
86,548.58 Nav
4775406
91 NNPBQpvkzShBoTn7Bhnj7x6BYnXTEZQd8c Spendable
Stakable
Voting Weight
86,545.21 Nav
86,545.21 Nav
86,545.21 Nav
5124479
92 NPotiykWikmkMLs2Gqqah6Wsh51kV4GED5 Spendable
Stakable
Voting Weight
86,461.66 Nav
86,461.66 Nav
86,461.66 Nav
4775388
93 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC Spendable
Stakable
Voting Weight
85,868.38 Nav
85,868.38 Nav
85,868.38 Nav
5123721
94 NZRt86MrYLoyyGkgF4gpTzWvqPBgL7RNoP Spendable
Stakable
Voting Weight
85,771.68 Nav
85,771.68 Nav
85,771.68 Nav
5107454
95 NhJae25wj7yPHrGw19npJqsSJb8sgPwewh Spendable
Stakable
Voting Weight
85,760.28 Nav
85,760.28 Nav
85,760.28 Nav
5107384
96 NMEb56L9LsdaU8g6dWN9F58R8i3ixNawpC Spendable
Stakable
Voting Weight
85,736.5 Nav
85,736.5 Nav
85,736.5 Nav
4775747
97 NffANnCamBYNifT7cKPJQuD9iQMkMUoYSf Spendable
Stakable
Voting Weight
85,659.65 Nav
85,659.65 Nav
85,659.65 Nav
4775344
98 NM6PwDjv8xyG5BGeviRMLyCnBiUoWXVtAf Spendable
Stakable
Voting Weight
83,673.49 Nav
83,673.49 Nav
83,673.49 Nav
5107588
99 NRDoCnJnWMUkwQXWRkaaV7m8xVwHQemomN Spendable
Stakable
Voting Weight
82,376.15 Nav
82,376.15 Nav
82,376.15 Nav
5124313
100 NirEvzUq5GhWoj4CzYEb6iaDxfXRctwKKv Spendable
Stakable
Voting Weight
81,062.77 Nav
0 Nav
0 Nav
5124442

Wealth Distribution

Top Balance % Holding