Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 NYewtRWjDJS6aYC1PDF1F3TX8dQkjRi7Pu 10,599,891.88 NAV 4340926 0  Nav
2 Nc9BtCGcHsC9HPdyCyKAcy8LYcE25Qc41w 4,610,663.4 NAV 4101142 0  Nav
3 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW 2,000,000 NAV 4483184 0  Nav
4 NakZvMsQEAptS5gctT6jJYigbSgV3BSzP8 1,787,179.29 NAV 4101142 0  Nav
5 Nhk7Wgkg5MsVUuSQH28W1R8m95BNDabcq7 1,358,045.67 NAV 4522902 93,618.68 NAV
6 NXHriV3rXcRMSogfFA7UqQKVtTDXRPg4nM 1,305,911.67 NAV 4523227 24,565.35 NAV
7 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 1,133,291.03 NAV 4523235 103,246.35 NAV
8 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG 959,567 NAV 4523224 109,294.02 NAV
9 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z 842,558.51 NAV 4523147 135,273.86 NAV
10 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y 789,818.01 NAV 4523225 126,297.61 NAV
11 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 781,552.03 NAV 4523213 97,856.68 NAV
12 NLjTHt68SogQ3g1nb1DY5xhqJKoT5LoLZr 764,813.68 NAV 4523159 44,364.68 NAV
13 NeDXdkRkqDxav1KX5JxDLevGiSLDuhEBVY 752,666.96 NAV 4523229 121,163.43 NAV
14 NhUfCTJEgX6fr6hMiHQvUx4Hp8EVHXtVb7 748,861.91 NAV 4523209 48,861.91 NAV
15 Nieh4PwXAj8VFrFT49ZUieAM6EgL4fZw7X 716,612.71 NAV 3841792 0  Nav
16 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew 702,026.33 NAV 4350096 52 NAV
17 NS5bQehU3Fb2c8SPBd8stjj4iKWeXzZSLg 654,867.15 NAV 4523173 42,323.24 NAV
18 NWarfMFBafVReG9QRC6rPJxLXi2ACqT7Xv 623,442.76 NAV 4523168 42,439.37 NAV
19 NcYDGkSu2GGhWZMuUGnZjdi5vVVxKrLhPR 622,160.69 NAV 4523192 42,161.29 NAV
20 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x 613,687.32 NAV 4523155 101,213.22 NAV
21 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw 601,361.61 NAV 4523145 96,291.91 NAV
22 NTVJWJuyXzLGr4JQTtYWc4M6VtT2VjCWSA 569,116.24 NAV 4523210 26,913.45 NAV
23 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd 563,802.19 NAV 4523195 23,649.43 NAV
24 NXnL4brtoJRXhSAn8NxqULGbdKst5B7jP3 563,465.41 NAV 4523161 26,981.81 NAV
25 NTjiswNSj3PRpHmVbZ6DF1rMaj4vV4jbw9 546,396.61 NAV 4522685 0  Nav
26 Nj4PRYVESiTbPvyqLThAeeCKW9cJMB15T1 542,465.48 NAV 4511724 0  Nav
27 NgRioC6Nf8FbgsbGquQMdvSyKpLkaZgtvg 511,987.34 NAV 4523179 23,940.9 NAV
28 NMHrcpueAtrhAk2yURtEeeDNPdVE2ngEcf 508,264.52 NAV 4101142 0  Nav
29 NLNU7Ep4sVSE77Tz7jrCngjdj6bAy7vWCn 473,152.71 NAV 4470945 0  Nav
30 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV 469,880.23 NAV 4010006 24.13 NAV
31 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz 457,352.48 NAV 3756190 34,942.3 NAV
32 NbMxSEfhLszjPojWLMBRrDPnZULnPCth3i 451,116 NAV 4516808 0  Nav
33 NbGNtB8omZ411SA8QJoPBPUeMAnH4r1P4w 435,599.82 NAV 4523200 20,661.52 NAV
34 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA 422,968.24 NAV 4507882 55,621.78 NAV
35 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm 397,317.62 NAV 4523219 18,595.71 NAV
36 Nezmsh5SH4ReRjr3gTzpcMtJAuQ8TtmcWH 385,000.17 NAV 1932414 9,299.72 NAV
37 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs 373,368.27 NAV 4520747 44,373.29 NAV
38 NPy7LKfcpSKUNk1yyRpaPsXy6EfMMcrHUd 350,802.77 NAV 4521656 48,726.39 NAV
39 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL 328,226.67 NAV 4522976 67,835.06 NAV
40 NNge796bsvbgYAzTrzA35LnQK3aFv48nmv 299,197.33 NAV 4523216 63,510.52 NAV
41 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW 293,014.81 NAV 4523232 33,887.89 NAV
42 NZfyeC7sUukt5Frjz4uKNieaAxrsnhc4qQ 281,898.01 NAV 4523172 20,581.07 NAV
43 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E 233,077.58 NAV 4481962 18,024.9 NAV
44 NaGrHZtnYJWhs9VrAKiAjDGp1Drnj1mnzd 215,141.47 NAV 4510267 0  Nav
45 NUcoNytmVpUrfYbHuub8RmWoBaz5HfKNFN 210,890.56 NAV 4511383 0  Nav
46 NY9Fmu1VhVwFLWvAsVB1CYRJ8f8QzkXoYn 206,432.15 NAV 3727964 30,027.17 NAV
47 NXtYbTiYGbVrFDpYCcM29jSk3nAEGP3XKR 201,754.52 NAV 4523127 2,116 NAV
48 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe 192,736.47 NAV 4522847 25,746.01 NAV
49 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE 177,786.5 NAV 4523203 33,282.16 NAV
50 NYpJYDDd93StUvBXWUB9H7HbgahsXibAGc 175,547.79 NAV 4523166 23,812.17 NAV
51 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf 168,897.66 NAV 2699340 0  Nav
52 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS 168,205.63 NAV 4523165 14,293.68 NAV
53 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ 165,635.21 NAV 4523233 50,316.31 NAV
54 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD 153,128.53 NAV 1177201 0  Nav
55 NMsaF8uiueMiHicWkXUUSQYD2yN11zhhic 146,379.62 NAV 4514114 13,062.95 NAV
56 NavhoyBzSpAQrMV6yaGCst2VmY9ZT61z9V 145,820.09 NAV 4275610 0  Nav
57 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU 145,362.67 NAV 4523062 31,185.67 NAV
58 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE 143,302.79 NAV 4523026 14,759.96 NAV
59 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e 143,202.58 NAV 4523223 12,656.53 NAV
60 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 140,816.31 NAV 4522894 23,238.25 NAV
61 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw 137,850.03 NAV 4523180 22,694 NAV
62 NceAk6AULRaJBqvKPEczXH67PnL3GkYCz4 131,928.66 NAV 4522950 18,983.98 NAV
63 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 130,501.64 NAV 4522997 24,436.96 NAV
64 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm 129,498.3 NAV 4523181 11,018.3 NAV
65 NeLLiEPSb3wVWZLDTzwtjkV9Loggyfaedp 125,994.68 NAV 4424435 0  Nav
66 NYV5sAtTHL6kah7if31xf2DXrBqMo1VA7i 123,742.16 NAV 4272798 17,991.62 NAV
67 NdSaNQic5UkGEu6hNJKyKCEgQHFwRe7UDf 121,892.98 NAV 4523196 26,581.53 NAV
68 NNPBQpvkzShBoTn7Bhnj7x6BYnXTEZQd8c 120,629.8 NAV 4523222 0  Nav
69 NeLVVARpMUPBBzfLz39tsfqd5oPgdQp1oB 120,155.82 NAV 4523228 114.02 NAV
70 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s 118,301.04 NAV 1707808 9,042.62 NAV
71 NQkLr6VDVLeSRHmERWsfnt81GCjARm4WGj 115,334.8 NAV 4522903 17,645.94 NAV
72 NizCFXinu6fkyB1yyLt9eFXkQYGHFEvsCJ 112,386.56 NAV 4523152 19,167.39 NAV
73 NN2jTvzVoAy4NcEBTsR3awfLh3nfjr9orR 111,897.1 NAV 4521629 40,673.6 NAV
74 NN5QSSMAdtRU35BffLZUw9vChnhHKKMeuL 111,891.87 NAV 4523170 16,791.44 NAV
75 Nhov34L78wXWnrtd6CbBP69JcA1QNcTJPp 110,662.41 NAV 4522876 10,503.41 NAV
76 NTyED5ckCZg3NZ3GPavv4GHKv3SUzgHKvG 110,216 NAV 4510585 216 NAV
77 NXmX3iqfcpyPLAeDn61pQqUJSuHZeEgRmV 109,288 NAV 4519826 0  Nav
78 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS 108,735.09 NAV 4522431 12,435.59 NAV
79 Na12Tcwc28pDwLEhc46f73PVgSRSkHTvCP 105,271.24 NAV 4523134 17,764.15 NAV
80 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 104,232.61 NAV 4519995 17,706.36 NAV
81 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun 101,704.29 NAV 4523163 15,724.43 NAV
82 NTrfoZHXSBPNG41Y136o9oRKyQCGsfFFdZ 101,472.44 NAV 4523185 2,894.46 NAV
83 Niaz8WScQoVoiNvMzuUzFYLqRgd3naptxn 100,544.48 NAV 4523110 1,544.47 NAV
84 NhsuojyzwUhPBfuEc4GB7DZ2XYkpvjvnF5 100,376.15 NAV 4523202 3,968.23 NAV
85 NZzGLiVrMQNdZqc3VVDzFJsakBcAg7Q9fR 100,310.16 NAV 4522965 11,647.13 NAV
86 NhFPb1bWxcSDYVVKsaUhEENWfrHzYG9H2d 96,882.34 NAV 4523175 4,588.41 NAV
87 NQBzySkdbLBwvxVfLKoXyCxbrZqDfyEPDi 95,628.8 NAV 4523037 464.08 NAV
88 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx 92,561.42 NAV 4523144 13,350.35 NAV
89 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw 89,292.09 NAV 3247468 0  Nav
90 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k 88,659 NAV 4523194 16,618.45 NAV
91 NiqshqKvGrGqoUu6yUbpmxHS1tj9Rd2XXW 87,171.66 NAV 4523226 2,844.19 NAV
92 NXxygTi88Tfwk2s522Tmavt3UhQYi6qjHL 86,290.56 NAV 4506432 1,344.88 NAV
93 NPotiykWikmkMLs2Gqqah6Wsh51kV4GED5 86,215.66 NAV 4507820 1,274.02 NAV
94 Nav7YsSRtegghRwTLDzMAXNbD6cLQRUJoZ 86,168.79 NAV 4471684 0  Nav
95 NM6PwDjv8xyG5BGeviRMLyCnBiUoWXVtAf 85,537.08 NAV 4507770 1,691.49 NAV
96 NZRt86MrYLoyyGkgF4gpTzWvqPBgL7RNoP 85,527.68 NAV 4508119 1,487.53 NAV
97 NhJae25wj7yPHrGw19npJqsSJb8sgPwewh 85,498.28 NAV 4508101 1,331.16 NAV
98 NMEb56L9LsdaU8g6dWN9F58R8i3ixNawpC 85,468.5 NAV 4507008 1,334.11 NAV
99 NffANnCamBYNifT7cKPJQuD9iQMkMUoYSf 85,439.6 NAV 4507736 1,334.71 NAV
100 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC 84,699.66 NAV 4521464 14,360.49 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding