Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW 6,237,326 NAV
4.95%
3650926 0 NAV
2 NPcicewgEWYorhHwUxE7cqq9RMjVwRXJmZ 4,614,003.48 NAV
3.66%
3214899 0 NAV
3 Nd4n99k512cdF5PBBCbMUMoZbjskngrXCD 2,038,803.79 NAV
1.61%
3138374 0 NAV
4 NPgpjRLLQwtky3EdYxr528Z77mC8Q6VMyx 1,801,220.35 NAV
1.43%
3221170 0 NAV
5 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z 1,329,491.37 NAV
1.05%
3668279 80,011.92 NAV
6 NVYaAByuqUERG2s4audETDQ4bCugTcP9Fj 1,301,199.98 NAV
1.03%
3668277 69,878.81 NAV
7 Nhk7Wgkg5MsVUuSQH28W1R8m95BNDabcq7 1,290,206.69 NAV
1.02%
3668246 25,787.7 NAV
8 NLhxrmx693dS9aeLcmr3ggKakvQkpafnkK 1,279,766.72 NAV
1.01%
3343218 0 NAV
9 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y 1,274,589.09 NAV
1.01%
3668269 74,589.09 NAV
10 NZTJ4NiazswdboBcMq6QFyubxuPccCQAWH 1,114,760.56 NAV
0.88%
3666721 0 NAV
11 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 1,090,917.46 NAV
0.86%
3668268 60,873.28 NAV
12 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x 1,060,387.5 NAV
0.84%
3668271 59,866.97 NAV
13 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw 976,853.25 NAV
0.77%
3668202 56,853.26 NAV
14 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 965,599.98 NAV
0.76%
3668283 47,646.86 NAV
15 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG 914,053.76 NAV
0.72%
3668282 50,689.28 NAV
16 NeDXdkRkqDxav1KX5JxDLevGiSLDuhEBVY 721,999.09 NAV
0.57%
3668214 90,495.57 NAV
17 NhUfCTJEgX6fr6hMiHQvUx4Hp8EVHXtVb7 701,700.06 NAV
0.55%
3668228 1,700.06 NAV
18 NS5bQehU3Fb2c8SPBd8stjj4iKWeXzZSLg 614,046.12 NAV
0.48%
3668274 1,504.2 NAV
19 NWarfMFBafVReG9QRC6rPJxLXi2ACqT7Xv 584,419.52 NAV
0.46%
3668264 3,420.12 NAV
20 NcYDGkSu2GGhWZMuUGnZjdi5vVVxKrLhPR 583,445.64 NAV
0.46%
3668273 3,446.25 NAV
21 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd 550,657.46 NAV
0.43%
3664018 10,508.7 NAV
22 NaFX35jKhf8xbNUzQjhP3BA9wkGh4kiLos 530,000 NAV
0.42%
3407188 0 NAV
23 Nj4PRYVESiTbPvyqLThAeeCKW9cJMB15T1 523,799.66 NAV
0.41%
3666535 0 NAV
24 NSTBtxQPn7zugD5nJsyrxaT4N45HkGXnPn 513,920.15 NAV
0.40%
3606865 0 NAV
25 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew 510,133.97 NAV
0.40%
2870954 4 NAV
26 NNge796bsvbgYAzTrzA35LnQK3aFv48nmv 506,244.95 NAV
0.40%
3668261 40,114.65 NAV
27 NcQjRDunWjG6CEHesm1ANWfFmDgJ6hvXvm 493,884.73 NAV
0.39%
3221170 0 NAV
28 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz 457,264.48 NAV
0.36%
3664608 34,854.3 NAV
29 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV 452,654.68 NAV
0.35%
3546846 24.13 NAV
30 NRwSwUTuW6YHA14rjwosJTTwoPs2mSjus4 424,565.42 NAV
0.33%
3668206 18,081.06 NAV
31 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA 407,759.26 NAV
0.32%
3668211 40,414.8 NAV
32 Nbj2vjQSvbAYiX4CJS5aSXiVWvbVfr5dh1 406,971.54 NAV
0.32%
3221170 0 NAV
33 Nezmsh5SH4ReRjr3gTzpcMtJAuQ8TtmcWH 385,000.17 NAV
0.30%
1932414 9,299.72 NAV
34 NZ1JQeP2FudJGfbFycAN9B3oW8cjuz3yUU 359,456.87 NAV
0.28%
3668241 1,400.2 NAV
35 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs 358,363.14 NAV
0.28%
3644149 29,368.16 NAV
36 Nfq4p6tk7PeT7mV8FGQoNMFPNeGsTLRcfg 356,922 NAV
0.28%
3604179 0 NAV
37 NN2mDt3emmrWBpf4BQ33tLoiioG9qH5YQC 355,061.61 NAV
0.28%
3668280 0 NAV
38 NavhoyBzSpAQrMV6yaGCst2VmY9ZT61z9V 342,141.99 NAV
0.27%
3667231 0 NAV
39 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL 309,577.84 NAV
0.24%
3668132 49,190.23 NAV
40 NipLhyKxrgKr9mNno27g112YAyBnSm8qKX 287,388.51 NAV
0.22%
3628438 0 NAV
41 NPy7LKfcpSKUNk1yyRpaPsXy6EfMMcrHUd 286,612.72 NAV
0.22%
3668099 21,356.49 NAV
42 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW 279,848.4 NAV
0.22%
3628853 20,721.48 NAV
43 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E 221,381.46 NAV
0.17%
3668242 6,382.26 NAV
44 NNrQqGnKoFoRoRHE5QmB76yKJha1Y8jHes 218,993.39 NAV
0.17%
3668141 0 NAV
45 NY9Fmu1VhVwFLWvAsVB1CYRJ8f8QzkXoYn 205,263.9 NAV
0.16%
3646733 28,858.92 NAV
46 Nb5shYhr9sham7Be8jgQDJ32Jy4ciijhSb 202,736.26 NAV
0.16%
3545958 0 NAV
47 NZG9SUxhhePGz11xb2MnWzqkdrePiCRzXL 191,285.44 NAV
0.15%
3602163 0 NAV
48 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ 184,259.26 NAV
0.14%
3668201 36,911.33 NAV
49 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe 180,230.14 NAV
0.14%
3668203 18,239.48 NAV
50 NYKyeR1LgwF6s99gsSpaRXoMaPqT2wyFw2 179,581.95 NAV
0.14%
3544823 0 NAV
51 NYJCuCfVSxyrDdt1KPXDcqWS4NLUmArrNY 177,491 NAV
0.14%
3614075 0 NAV
52 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf 168,897.66 NAV
0.13%
2699340 0 NAV
53 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE 167,646.17 NAV
0.13%
3667900 23,143.83 NAV
54 NYpJYDDd93StUvBXWUB9H7HbgahsXibAGc 164,919.19 NAV
0.13%
3668178 13,183.58 NAV
55 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS 160,039.83 NAV
0.12%
3668251 6,131.05 NAV
56 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD 153,128.53 NAV
0.12%
1177201 0 NAV
57 NgAtJbQ9j1DnFdikB5FhX4Brt388ELqgJc 152,613.14 NAV
0.12%
3379682 5,437.34 NAV
58 NLJgAUCfA2TgFFxsVt5dNDLXgfacddF9As 149,091.58 NAV
0.11%
3667961 7,770.85 NAV
59 NMsaF8uiueMiHicWkXUUSQYD2yN11zhhic 145,645.62 NAV
0.11%
3557496 12,328.95 NAV
60 NRBYVTsHm1dZ8Gjw6NpJZkN8Un1CsPKMSR 143,627.64 NAV
0.11%
3666225 11,610.03 NAV
61 NbjDnZw5oaYr15zn2aNGu2dV6vkJNupe2V 142,261.78 NAV
0.11%
3562554 0 NAV
62 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 140,343.7 NAV
0.11%
3668038 14,799.11 NAV
63 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm 138,023.18 NAV
0.10%
3668140 12,577.44 NAV
64 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e 137,884.32 NAV
0.10%
3668119 7,338.27 NAV
65 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU 137,276.16 NAV
0.10%
3668088 23,099.15 NAV
66 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE 134,496.2 NAV
0.10%
3668254 6,352.17 NAV
67 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw 129,319.61 NAV
0.10%
3668217 14,165.58 NAV
68 NceAk6AULRaJBqvKPEczXH67PnL3GkYCz4 124,252.06 NAV
0.09%
3668235 11,307.38 NAV
69 NN2jTvzVoAy4NcEBTsR3awfLh3nfjr9orR 122,018.76 NAV
0.09%
3668191 33,797.25 NAV
70 NYV5sAtTHL6kah7if31xf2DXrBqMo1VA7i 120,741.85 NAV
0.09%
3667517 14,991.3 NAV
71 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 120,307.09 NAV
0.09%
3668247 14,242.41 NAV
72 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s 118,301.04 NAV
0.09%
1707808 9,042.62 NAV
73 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm 115,228.24 NAV
0.09%
3654584 7,052.02 NAV
74 NStC6GF2q8nHyRzHUwhFZ79GcDDD8BwGk9 113,484.43 NAV
0.09%
3665853 15,408.3 NAV
75 NMVCJupTR43LQzDXucFjLXyNwh22wBApKn 113,032.17 NAV
0.08%
3606179 0 NAV
76 NdSaNQic5UkGEu6hNJKyKCEgQHFwRe7UDf 112,903.92 NAV
0.08%
3668103 17,592.48 NAV
77 NUtHrRDTXMEC8SBbSzsmH1LPCkM4HNJE7m 112,693.17 NAV
0.08%
3553246 1,740.19 NAV
78 NNaWqjy4fJQ4M3CfhW2LYCRY5arUYmJZYa 110,266.52 NAV
0.08%
3410114 8,441.66 NAV
79 NKx12Cp52T6P6oVdsEwofZ587oTPHAgtiA 110,262.76 NAV
0.08%
3367998 12,819.37 NAV
80 NUigVb3WHpe17DoaiSa7DSffMVGvXRQvN1 109,667.51 NAV
0.08%
3580590 19,178.59 NAV
81 NQkLr6VDVLeSRHmERWsfnt81GCjARm4WGj 109,335.92 NAV
0.08%
3668252 10,819.64 NAV
82 NizCFXinu6fkyB1yyLt9eFXkQYGHFEvsCJ 105,498.23 NAV
0.08%
3649812 12,279.06 NAV
83 NQ96oTpHeSKPazoByNJc6FNxHFJRkv2SUT 105,279.84 NAV
0.08%
3644895 0 NAV
84 Nhov34L78wXWnrtd6CbBP69JcA1QNcTJPp 104,271.19 NAV
0.08%
3668175 4,112.19 NAV
85 NSm5NyCe5BFRuV3gFY5VcfhxWx7GTu9U9F 103,242.21 NAV
0.08%
3612910 0 NAV
86 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS 103,152.76 NAV
0.08%
3668065 6,853.26 NAV
87 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 102,736.58 NAV
0.08%
3510843 16,210.34 NAV
88 NP8j81Tk8Q4FB9kq4YTv7WhbuqaMeJq3FG 100,000 NAV
0.07%
3527469 0 NAV
89 NhZPhjURtpp58Rp1VABVVJ1d7w4Mb9of6Z 99,595.36 NAV
0.07%
3605323 3,990.12 NAV
90 Na12Tcwc28pDwLEhc46f73PVgSRSkHTvCP 99,577.05 NAV
0.07%
3667881 12,069.96 NAV
91 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun 96,920.01 NAV
0.07%
3668135 10,940.15 NAV
92 NZzGLiVrMQNdZqc3VVDzFJsakBcAg7Q9fR 95,008.09 NAV
0.07%
3667829 6,578.89 NAV
93 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx 89,503.25 NAV
0.07%
3580867 10,292.17 NAV
94 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw 89,292.09 NAV
0.07%
3247468 0 NAV
95 NWSkcywBVyxDrV4S3vQbKkvxHtveRQjjM5 87,360.67 NAV
0.06%
3606426 0 NAV
96 NX8mNv61WuUXvijuFVN3SEqiaW443UETtn 87,000 NAV
0.06%
3572833 0 NAV
97 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC 83,566.94 NAV
0.06%
3667762 9,552.24 NAV
98 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k 82,370.1 NAV
0.06%
3668074 10,329.54 NAV
99 NWHh2bDdUi2EJVMH31A1cqmGZjvJSjkyNA 81,302.09 NAV
0.06%
3668060 0 NAV
100 NNT6qSpqPamHKFYF4jy8tPfy5MCwgdMyQj 80,392.22 NAV
0.06%
3650925 0 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding