Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 NYewtRWjDJS6aYC1PDF1F3TX8dQkjRi7Pu 10,605,328.37 NAV 4257671 0  Nav
2 Nc9BtCGcHsC9HPdyCyKAcy8LYcE25Qc41w 4,610,663.4 NAV 4101142 0  Nav
3 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW 2,100,000 NAV 4284427 0  Nav
4 NakZvMsQEAptS5gctT6jJYigbSgV3BSzP8 1,787,179.29 NAV 4101142 0  Nav
5 Nhk7Wgkg5MsVUuSQH28W1R8m95BNDabcq7 1,347,359.6 NAV 4303905 82,934.6 NAV
6 NXHriV3rXcRMSogfFA7UqQKVtTDXRPg4nM 1,307,782.67 NAV 4303957 5,772.67 NAV
7 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 1,122,672.15 NAV 4303939 92,627.97 NAV
8 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG 943,662.45 NAV 4303850 93,389.47 NAV
9 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z 829,494.24 NAV 4303927 122,209.59 NAV
10 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y 777,499.8 NAV 4303934 113,979.41 NAV
11 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 768,001.69 NAV 4303952 84,306.33 NAV
12 NLjTHt68SogQ3g1nb1DY5xhqJKoT5LoLZr 749,229.29 NAV 4303962 28,780.29 NAV
13 NeDXdkRkqDxav1KX5JxDLevGiSLDuhEBVY 745,274.74 NAV 4303954 113,771.22 NAV
14 NhUfCTJEgX6fr6hMiHQvUx4Hp8EVHXtVb7 736,413.67 NAV 4303921 36,413.67 NAV
15 Nieh4PwXAj8VFrFT49ZUieAM6EgL4fZw7X 716,612.71 NAV 3841792 0  Nav
16 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew 701,978.33 NAV 4001598 4 NAV
17 NPy7LKfcpSKUNk1yyRpaPsXy6EfMMcrHUd 675,957.38 NAV 4303983 40,476.05 NAV
18 NS5bQehU3Fb2c8SPBd8stjj4iKWeXzZSLg 643,858.83 NAV 4303930 31,314.91 NAV
19 NWarfMFBafVReG9QRC6rPJxLXi2ACqT7Xv 613,206.37 NAV 4303972 32,202.97 NAV
20 NcYDGkSu2GGhWZMuUGnZjdi5vVVxKrLhPR 612,118.35 NAV 4303976 32,118.95 NAV
21 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x 604,341.11 NAV 4303902 91,867.02 NAV
22 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw 592,237.47 NAV 4303961 87,167.77 NAV
23 NTVJWJuyXzLGr4JQTtYWc4M6VtT2VjCWSA 560,468.02 NAV 4303963 18,265.22 NAV
24 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd 560,268.18 NAV 4303557 20,115.43 NAV
25 NXnL4brtoJRXhSAn8NxqULGbdKst5B7jP3 554,765.03 NAV 4303842 18,281.43 NAV
26 Nj4PRYVESiTbPvyqLThAeeCKW9cJMB15T1 529,165.28 NAV 4302573 0  Nav
27 NTjiswNSj3PRpHmVbZ6DF1rMaj4vV4jbw9 517,080.12 NAV 4293369 0  Nav
28 NMHrcpueAtrhAk2yURtEeeDNPdVE2ngEcf 508,264.52 NAV 4101142 0  Nav
29 NgRioC6Nf8FbgsbGquQMdvSyKpLkaZgtvg 504,349.04 NAV 4303943 16,302.6 NAV
30 NU95tDQHJ6AM2oRBbYwzu5G7y5MAken6aE 486,258.22 NAV 4242794 0  Nav
31 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV 469,880.23 NAV 4010006 24.13 NAV
32 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz 457,352.48 NAV 3756190 34,942.3 NAV
33 NbGNtB8omZ411SA8QJoPBPUeMAnH4r1P4w 428,867.65 NAV 4303971 13,929.35 NAV
34 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA 420,112.13 NAV 4282770 52,765.67 NAV
35 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm 394,749.15 NAV 4282793 16,155.61 NAV
36 Nezmsh5SH4ReRjr3gTzpcMtJAuQ8TtmcWH 385,000.17 NAV 1932414 9,299.72 NAV
37 NZfyeC7sUukt5Frjz4uKNieaAxrsnhc4qQ 377,521.86 NAV 4303855 16,206.9 NAV
38 NSMtCDa7ds6FsDt4os4aATJWh2ENCw4CJS 372,629.74 NAV 4242794 0  Nav
39 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs 369,528.12 NAV 4303975 40,533.14 NAV
40 NN2mDt3emmrWBpf4BQ33tLoiioG9qH5YQC 353,742.65 NAV 4303942 72 NAV
41 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL 323,430.54 NAV 4303982 63,038.93 NAV
42 NNge796bsvbgYAzTrzA35LnQK3aFv48nmv 322,878.77 NAV 4303945 57,122.38 NAV
43 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW 289,080.72 NAV 4303932 29,953.8 NAV
44 NipLhyKxrgKr9mNno27g112YAyBnSm8qKX 267,453.11 NAV 4284427 0  Nav
45 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E 231,797.54 NAV 4303619 16,744.85 NAV
46 NY9Fmu1VhVwFLWvAsVB1CYRJ8f8QzkXoYn 206,432.15 NAV 3727964 30,027.17 NAV
47 NhZPhjURtpp58Rp1VABVVJ1d7w4Mb9of6Z 201,212.15 NAV 4273819 7,818.68 NAV
48 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe 191,716.47 NAV 4303814 24,726.01 NAV
49 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE 175,206.45 NAV 4303956 30,702.11 NAV
50 NYpJYDDd93StUvBXWUB9H7HbgahsXibAGc 172,557.78 NAV 4303953 20,822.17 NAV
51 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ 172,380.19 NAV 4303925 47,674.26 NAV
52 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf 168,897.66 NAV 2699340 0  Nav
53 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS 165,313.54 NAV 4252606 11,401.59 NAV
54 NNrQqGnKoFoRoRHE5QmB76yKJha1Y8jHes 162,566.04 NAV 4303914 38 NAV
55 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD 153,128.53 NAV 1177201 0  Nav
56 NgAtJbQ9j1DnFdikB5FhX4Brt388ELqgJc 152,635.14 NAV 4074164 5,459.34 NAV
57 NavhoyBzSpAQrMV6yaGCst2VmY9ZT61z9V 145,820.09 NAV 4275610 0  Nav
58 NMsaF8uiueMiHicWkXUUSQYD2yN11zhhic 145,777.62 NAV 4250537 12,460.95 NAV
59 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU 143,268.67 NAV 4303723 29,091.67 NAV
60 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e 141,886.56 NAV 4303782 11,340.51 NAV
61 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE 140,795.3 NAV 4303542 12,252.48 NAV
62 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 140,434.37 NAV 4303984 21,174.22 NAV
63 NaGrHZtnYJWhs9VrAKiAjDGp1Drnj1mnzd 137,316.17 NAV 4302477 0  Nav
64 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw 135,918 NAV 4303661 20,761.98 NAV
65 Nd3GEonM6RGcQDu4ay3XfC8aqW7PyVmf7v 130,205.61 NAV 4303552 236 NAV
66 NceAk6AULRaJBqvKPEczXH67PnL3GkYCz4 130,128.61 NAV 4303309 17,183.93 NAV
67 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 128,599.61 NAV 4303955 22,534.94 NAV
68 NYV5sAtTHL6kah7if31xf2DXrBqMo1VA7i 123,742.16 NAV 4272798 17,991.62 NAV
69 NdSaNQic5UkGEu6hNJKyKCEgQHFwRe7UDf 119,798.98 NAV 4303340 24,487.53 NAV
70 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s 118,301.04 NAV 1707808 9,042.62 NAV
71 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm 118,246.52 NAV 4303773 8,846.27 NAV
72 NMC772s1NJebMW8fpDjS9sCAKFcuLzc2Nk 113,659.95 NAV 4264339 0  Nav
73 NN2jTvzVoAy4NcEBTsR3awfLh3nfjr9orR 110,553.08 NAV 4303800 39,329.58 NAV
74 NTyED5ckCZg3NZ3GPavv4GHKv3SUzgHKvG 110,064 NAV 4294986 64 NAV
75 NizCFXinu6fkyB1yyLt9eFXkQYGHFEvsCJ 110,052.51 NAV 4303442 16,833.34 NAV
76 Nhov34L78wXWnrtd6CbBP69JcA1QNcTJPp 108,752.54 NAV 4303920 8,593.54 NAV
77 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS 107,573.03 NAV 4303463 11,273.53 NAV
78 NN5QSSMAdtRU35BffLZUw9vChnhHKKMeuL 106,013.45 NAV 4303980 12,862.21 NAV
79 Na12Tcwc28pDwLEhc46f73PVgSRSkHTvCP 103,775.24 NAV 4303870 16,268.15 NAV
80 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 102,736.58 NAV 3510843 16,210.34 NAV
81 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun 100,328.23 NAV 4303759 14,348.37 NAV
82 NZzGLiVrMQNdZqc3VVDzFJsakBcAg7Q9fR 98,946.15 NAV 4303970 10,283.13 NAV
83 NhFPb1bWxcSDYVVKsaUhEENWfrHzYG9H2d 98,219.71 NAV 4303911 2,822.52 NAV
84 NQBzySkdbLBwvxVfLKoXyCxbrZqDfyEPDi 95,190.72 NAV 4303968 26 NAV
85 NhsuojyzwUhPBfuEc4GB7DZ2XYkpvjvnF5 92,869.8 NAV 4303915 2,252.21 NAV
86 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx 91,555.33 NAV 4303779 12,344.26 NAV
87 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw 89,292.09 NAV 3247468 0  Nav
88 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k 87,058.98 NAV 4303948 15,018.42 NAV
89 NX8mNv61WuUXvijuFVN3SEqiaW443UETtn 87,000 NAV 3572833 0  Nav
90 NXxygTi88Tfwk2s522Tmavt3UhQYi6qjHL 85,660.5 NAV 4282490 714.82 NAV
91 NPotiykWikmkMLs2Gqqah6Wsh51kV4GED5 85,611.66 NAV 4282799 670.02 NAV
92 NhJae25wj7yPHrGw19npJqsSJb8sgPwewh 84,942.28 NAV 4282427 775.16 NAV
93 NM6PwDjv8xyG5BGeviRMLyCnBiUoWXVtAf 84,925.03 NAV 4282953 1,079.45 NAV
94 NMEb56L9LsdaU8g6dWN9F58R8i3ixNawpC 84,892.5 NAV 4282764 758.11 NAV
95 NZRt86MrYLoyyGkgF4gpTzWvqPBgL7RNoP 84,891.68 NAV 4282204 851.53 NAV
96 NffANnCamBYNifT7cKPJQuD9iQMkMUoYSf 84,887.57 NAV 4282504 782.69 NAV
97 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC 83,583.66 NAV 4303785 13,244.49 NAV
98 NLHkfPDmZWdoCDiLHvFVuxQ4qwLoVwmWvi 78,046.64 NAV 1619795 1,625.83 NAV
99 NTa9y7EBn4ML2vx9PzXJx8ByXkyBEFLWfm 77,079.54 NAV 4301610 11,574.04 NAV
100 NiSecpxsoTrU2dQSJHttZwySW4wSFWoDDo 74,182.29 NAV 3362581 0  Nav

Wealth Distribution

Top Balance % Holding