Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 NYewtRWjDJS6aYC1PDF1F3TX8dQkjRi7Pu 10,599,891.88 NAV 4340926 0  Nav
2 Nc9BtCGcHsC9HPdyCyKAcy8LYcE25Qc41w 4,610,663.4 NAV 4101142 0  Nav
3 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW 2,200,000 NAV 4383468 0  Nav
4 NakZvMsQEAptS5gctT6jJYigbSgV3BSzP8 1,787,179.29 NAV 4101142 0  Nav
5 Nhk7Wgkg5MsVUuSQH28W1R8m95BNDabcq7 1,354,279.62 NAV 4422812 89,854.63 NAV
6 NXHriV3rXcRMSogfFA7UqQKVtTDXRPg4nM 1,296,475.29 NAV 4422822 15,128.97 NAV
7 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 1,129,778.46 NAV 4422806 99,734.29 NAV
8 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG 952,392.82 NAV 4422804 102,119.84 NAV
9 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z 836,600.46 NAV 4422819 129,315.81 NAV
10 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y 784,225.97 NAV 4422765 120,705.57 NAV
11 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 775,657.84 NAV 4422782 91,962.48 NAV
12 NLjTHt68SogQ3g1nb1DY5xhqJKoT5LoLZr 757,331.51 NAV 4422811 36,882.51 NAV
13 NeDXdkRkqDxav1KX5JxDLevGiSLDuhEBVY 749,102.89 NAV 4422706 117,599.36 NAV
14 NhUfCTJEgX6fr6hMiHQvUx4Hp8EVHXtVb7 743,431.76 NAV 4422771 43,431.76 NAV
15 Nieh4PwXAj8VFrFT49ZUieAM6EgL4fZw7X 716,612.71 NAV 3841792 0  Nav
16 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew 702,026.33 NAV 4350096 52 NAV
17 NS5bQehU3Fb2c8SPBd8stjj4iKWeXzZSLg 649,909.04 NAV 4422820 37,365.12 NAV
18 NWarfMFBafVReG9QRC6rPJxLXi2ACqT7Xv 618,848.65 NAV 4422770 37,845.25 NAV
19 NcYDGkSu2GGhWZMuUGnZjdi5vVVxKrLhPR 617,636.56 NAV 4422731 37,637.16 NAV
20 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x 609,509.27 NAV 4422810 97,035.18 NAV
21 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw 597,205.51 NAV 4422741 92,135.81 NAV
22 NTVJWJuyXzLGr4JQTtYWc4M6VtT2VjCWSA 565,390.11 NAV 4422780 23,187.31 NAV
23 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd 562,104.19 NAV 4422567 21,951.43 NAV
24 NXnL4brtoJRXhSAn8NxqULGbdKst5B7jP3 559,589.26 NAV 4422799 23,105.67 NAV
25 Nj4PRYVESiTbPvyqLThAeeCKW9cJMB15T1 518,050.68 NAV 4421317 0  Nav
26 NgRioC6Nf8FbgsbGquQMdvSyKpLkaZgtvg 508,541.27 NAV 4422809 20,494.83 NAV
27 NMHrcpueAtrhAk2yURtEeeDNPdVE2ngEcf 508,264.52 NAV 4101142 0  Nav
28 NTjiswNSj3PRpHmVbZ6DF1rMaj4vV4jbw9 503,716.63 NAV 4421083 0  Nav
29 NT4fZAEdy5sLWDmVBTRb8HjqSMCC25fvmw 480,167.4 NAV 4417854 0  Nav
30 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV 469,880.23 NAV 4010006 24.13 NAV
31 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz 457,352.48 NAV 3756190 34,942.3 NAV
32 NPy7LKfcpSKUNk1yyRpaPsXy6EfMMcrHUd 450,224.47 NAV 4422825 44,278.17 NAV
33 NbGNtB8omZ411SA8QJoPBPUeMAnH4r1P4w 432,595.75 NAV 4422778 17,657.45 NAV
34 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA 421,392.19 NAV 4422657 54,045.73 NAV
35 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm 394,749.15 NAV 4282793 16,155.61 NAV
36 Nezmsh5SH4ReRjr3gTzpcMtJAuQ8TtmcWH 385,000.17 NAV 1932414 9,299.72 NAV
37 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs 371,798.27 NAV 4404735 42,803.29 NAV
38 NPgQB1YcLjE5tuJrKFSmVbofG5SuQ2zdy9 357,928.71 NAV 4417855 0  Nav
39 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL 326,266.57 NAV 4422720 65,874.96 NAV
40 NNge796bsvbgYAzTrzA35LnQK3aFv48nmv 316,935.77 NAV 4422755 60,684.45 NAV
41 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW 291,064.74 NAV 4422645 31,937.82 NAV
42 NZfyeC7sUukt5Frjz4uKNieaAxrsnhc4qQ 279,993.97 NAV 4422659 18,677.02 NAV
43 NbMxSEfhLszjPojWLMBRrDPnZULnPCth3i 271,326 NAV 4413676 0  Nav
44 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E 232,693.58 NAV 4391457 17,640.9 NAV
45 NY9Fmu1VhVwFLWvAsVB1CYRJ8f8QzkXoYn 206,432.15 NAV 3727964 30,027.17 NAV
46 NXtYbTiYGbVrFDpYCcM29jSk3nAEGP3XKR 201,608.47 NAV 4422586 396 NAV
47 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe 192,386.47 NAV 4422745 25,396.01 NAV
48 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE 176,736.5 NAV 4422697 32,232.16 NAV
49 NYpJYDDd93StUvBXWUB9H7HbgahsXibAGc 174,441.79 NAV 4422724 22,706.17 NAV
50 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf 168,897.66 NAV 2699340 0  Nav
51 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS 166,721.54 NAV 4422808 12,809.59 NAV
52 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ 164,499.19 NAV 4422826 49,180.29 NAV
53 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD 153,128.53 NAV 1177201 0  Nav
54 NgAtJbQ9j1DnFdikB5FhX4Brt388ELqgJc 152,635.14 NAV 4074164 5,459.34 NAV
55 NaGrHZtnYJWhs9VrAKiAjDGp1Drnj1mnzd 147,282.18 NAV 4420626 0  Nav
56 NMsaF8uiueMiHicWkXUUSQYD2yN11zhhic 145,993.62 NAV 4422722 12,676.95 NAV
57 NavhoyBzSpAQrMV6yaGCst2VmY9ZT61z9V 145,820.09 NAV 4275610 0  Nav
58 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU 144,496.67 NAV 4422803 30,319.67 NAV
59 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e 142,750.56 NAV 4422442 12,204.51 NAV
60 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE 142,156.12 NAV 4422817 13,613.3 NAV
61 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 140,814.37 NAV 4422587 22,236.22 NAV
62 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw 136,852 NAV 4422696 21,695.98 NAV
63 NceAk6AULRaJBqvKPEczXH67PnL3GkYCz4 131,144.66 NAV 4422619 18,199.98 NAV
64 NNPBQpvkzShBoTn7Bhnj7x6BYnXTEZQd8c 130,871.98 NAV 4422740 0  Nav
65 Nd3GEonM6RGcQDu4ay3XfC8aqW7PyVmf7v 130,765.63 NAV 4422440 796.02 NAV
66 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 129,683.61 NAV 4422700 23,618.94 NAV
67 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm 128,372.28 NAV 4422594 9,892.27 NAV
68 Na4CRepJiu3YuHQC99nZeng8SzZWK6dcci 125,614 NAV 4420129 0  Nav
69 NYV5sAtTHL6kah7if31xf2DXrBqMo1VA7i 123,742.16 NAV 4272798 17,991.62 NAV
70 NdSaNQic5UkGEu6hNJKyKCEgQHFwRe7UDf 120,802.98 NAV 4422603 25,491.53 NAV
71 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s 118,301.04 NAV 1707808 9,042.62 NAV
72 NQkLr6VDVLeSRHmERWsfnt81GCjARm4WGj 114,394.76 NAV 4421190 16,705.9 NAV
73 NizCFXinu6fkyB1yyLt9eFXkQYGHFEvsCJ 111,370.54 NAV 4422389 18,151.37 NAV
74 NN2jTvzVoAy4NcEBTsR3awfLh3nfjr9orR 111,255.1 NAV 4421226 40,031.6 NAV
75 NTyED5ckCZg3NZ3GPavv4GHKv3SUzgHKvG 110,120 NAV 4422032 120 NAV
76 Nhov34L78wXWnrtd6CbBP69JcA1QNcTJPp 109,775.01 NAV 4422385 9,616.01 NAV
77 NN5QSSMAdtRU35BffLZUw9vChnhHKKMeuL 108,196.35 NAV 4422784 15,095.82 NAV
78 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS 108,135.07 NAV 4422561 11,835.57 NAV
79 Na12Tcwc28pDwLEhc46f73PVgSRSkHTvCP 104,663.24 NAV 4422743 17,156.15 NAV
80 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 103,426.61 NAV 4422702 16,900.36 NAV
81 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun 101,100.25 NAV 4422661 15,120.39 NAV
82 NTrfoZHXSBPNG41Y136o9oRKyQCGsfFFdZ 100,633.64 NAV 4422426 2,055.66 NAV
83 Niaz8WScQoVoiNvMzuUzFYLqRgd3naptxn 99,703.83 NAV 4422660 703.83 NAV
84 NZzGLiVrMQNdZqc3VVDzFJsakBcAg7Q9fR 99,694.16 NAV 4422425 11,031.13 NAV
85 NhFPb1bWxcSDYVVKsaUhEENWfrHzYG9H2d 96,052.48 NAV 4422005 3,758.54 NAV
86 NQBzySkdbLBwvxVfLKoXyCxbrZqDfyEPDi 95,508.8 NAV 4416511 344.08 NAV
87 NhsuojyzwUhPBfuEc4GB7DZ2XYkpvjvnF5 95,431.34 NAV 4422548 3,170.23 NAV
88 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx 92,159.37 NAV 4421213 12,948.3 NAV
89 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw 89,292.09 NAV 3247468 0  Nav
90 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k 87,853 NAV 4422692 15,812.45 NAV
91 NX8mNv61WuUXvijuFVN3SEqiaW443UETtn 87,000 NAV 3572833 0  Nav
92 NiqshqKvGrGqoUu6yUbpmxHS1tj9Rd2XXW 86,273.66 NAV 4422573 1,948.19 NAV
93 NXxygTi88Tfwk2s522Tmavt3UhQYi6qjHL 85,950.56 NAV 4422728 1,004.88 NAV
94 NPotiykWikmkMLs2Gqqah6Wsh51kV4GED5 85,891.66 NAV 4422791 950.02 NAV
95 NhJae25wj7yPHrGw19npJqsSJb8sgPwewh 85,202.28 NAV 4422271 1,035.16 NAV
96 NZRt86MrYLoyyGkgF4gpTzWvqPBgL7RNoP 85,195.68 NAV 4422813 1,155.53 NAV
97 NM6PwDjv8xyG5BGeviRMLyCnBiUoWXVtAf 85,191.06 NAV 4422546 1,345.47 NAV
98 NMEb56L9LsdaU8g6dWN9F58R8i3ixNawpC 85,152.5 NAV 4422122 1,018.11 NAV
99 NffANnCamBYNifT7cKPJQuD9iQMkMUoYSf 85,149.6 NAV 4422029 1,044.71 NAV
100 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC 84,133.66 NAV 4422750 13,794.49 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding