Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW 6,291,494 NAV
5.01%
3501569 0 NAV
2 NPcicewgEWYorhHwUxE7cqq9RMjVwRXJmZ 4,614,003.48 NAV
3.67%
3214899 0 NAV
3 Nd4n99k512cdF5PBBCbMUMoZbjskngrXCD 2,038,803.79 NAV
1.62%
3138374 0 NAV
4 NPgpjRLLQwtky3EdYxr528Z77mC8Q6VMyx 1,801,220.35 NAV
1.43%
3221170 0 NAV
5 NPW3qXLaksNGtSKtg9WLX13YC3qRJ8ZdAG 1,399,131.85 NAV
1.11%
1716778 0 NAV
6 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z 1,311,358.14 NAV
1.04%
3501945 61,878.69 NAV
7 NVYaAByuqUERG2s4audETDQ4bCugTcP9Fj 1,281,966.07 NAV
1.02%
3501997 50,644.91 NAV
8 Nhk7Wgkg5MsVUuSQH28W1R8m95BNDabcq7 1,280,117.89 NAV
1.01%
3496863 15,698.89 NAV
9 NLhxrmx693dS9aeLcmr3ggKakvQkpafnkK 1,279,766.72 NAV
1.01%
3343218 0 NAV
10 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y 1,256,876.09 NAV
1.00%
3502008 56,876.09 NAV
11 NheRchmUtULwEHdqkBBJc6AuUDuLNbYFhz 1,215,447.45 NAV
0.96%
1716778 0 NAV
12 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 1,078,180.72 NAV
0.85%
3502033 49,136.55 NAV
13 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x 1,045,690.46 NAV
0.83%
3502015 45,169.93 NAV
14 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG 969,894.55 NAV
0.77%
3502000 38,169.48 NAV
15 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw 963,866.06 NAV
0.76%
3502030 43,866.06 NAV
16 NScGQH2Rso4nm3c25MH8dKYB3uUk5mEKsw 958,757.09 NAV
0.76%
3221170 0 NAV
17 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 899,939.36 NAV
0.71%
3502032 34,507.92 NAV
18 NeDXdkRkqDxav1KX5JxDLevGiSLDuhEBVY 715,488.7 NAV
0.56%
3501887 83,985.17 NAV
19 NNge796bsvbgYAzTrzA35LnQK3aFv48nmv 645,707.55 NAV
0.51%
3502029 33,924.01 NAV
20 NMhz4ZzmxQKRGTn3GpZyPRyzXzzAnS5htN 640,392.53 NAV
0.51%
2045486 0 NAV
21 NYiDHAE3sckmfzGVvhP14RVRfC76NmDoPH 607,256.45 NAV
0.48%
3501979 50,213.07 NAV
22 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd 547,315.4 NAV
0.43%
3501910 7,166.64 NAV
23 NaFX35jKhf8xbNUzQjhP3BA9wkGh4kiLos 530,000 NAV
0.42%
3407188 0 NAV
24 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew 510,133.97 NAV
0.40%
2870954 4 NAV
25 Nj4PRYVESiTbPvyqLThAeeCKW9cJMB15T1 508,275.65 NAV
0.40%
3499098 0 NAV
26 NcQjRDunWjG6CEHesm1ANWfFmDgJ6hvXvm 493,884.73 NAV
0.39%
3221170 0 NAV
27 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz 457,094.48 NAV
0.36%
3164830 34,684.3 NAV
28 NRwSwUTuW6YHA14rjwosJTTwoPs2mSjus4 417,656.96 NAV
0.33%
3502025 11,172.6 NAV
29 Nbj2vjQSvbAYiX4CJS5aSXiVWvbVfr5dh1 406,971.54 NAV
0.32%
3221170 0 NAV
30 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA 404,327.2 NAV
0.32%
3496775 36,982.73 NAV
31 Nezmsh5SH4ReRjr3gTzpcMtJAuQ8TtmcWH 385,000.17 NAV
0.30%
1932414 9,299.72 NAV
32 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs 356,869.14 NAV
0.28%
3262736 27,874.16 NAV
33 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL 305,771.33 NAV
0.24%
3502013 45,383.72 NAV
34 NipLhyKxrgKr9mNno27g112YAyBnSm8qKX 305,136.43 NAV
0.24%
3438523 0 NAV
35 NP8j81Tk8Q4FB9kq4YTv7WhbuqaMeJq3FG 300,000 NAV
0.23%
3492856 0 NAV
36 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW 278,388.34 NAV
0.22%
3501842 19,261.42 NAV
37 NPy7LKfcpSKUNk1yyRpaPsXy6EfMMcrHUd 260,288.85 NAV
0.20%
3501970 16,755.82 NAV
38 NY9Fmu1VhVwFLWvAsVB1CYRJ8f8QzkXoYn 203,767.9 NAV
0.16%
3496844 27,362.92 NAV
39 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV 202,433.51 NAV
0.16%
2992786 24.13 NAV
40 NVVrMEHRa3G4KQGpBZaK3TKrEzx2oWQHZY 200,000 NAV
0.15%
3492853 0 NAV
41 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E 193,555.66 NAV
0.15%
3501947 3,556.06 NAV
42 NYKyeR1LgwF6s99gsSpaRXoMaPqT2wyFw2 190,481.53 NAV
0.15%
3492880 0 NAV
43 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ 189,941.55 NAV
0.15%
3502017 33,859.24 NAV
44 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe 179,092.02 NAV
0.14%
3501858 17,101.36 NAV
45 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf 168,897.66 NAV
0.13%
2699340 0 NAV
46 NYpJYDDd93StUvBXWUB9H7HbgahsXibAGc 162,987.19 NAV
0.12%
3501995 11,251.58 NAV
47 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS 154,329.55 NAV
0.12%
3496494 4,938.85 NAV
48 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 153,696.09 NAV
0.12%
3501958 12,762.97 NAV
49 NR3YUcyATsp5oE67Ca9jsV3NR7BrXyvpp9 153,238.42 NAV
0.12%
3492313 20,790.15 NAV
50 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD 153,128.53 NAV
0.12%
1177201 0 NAV
51 NgAtJbQ9j1DnFdikB5FhX4Brt388ELqgJc 152,613.14 NAV
0.12%
3379682 5,437.34 NAV
52 NLJgAUCfA2TgFFxsVt5dNDLXgfacddF9As 146,537.26 NAV
0.11%
3502027 5,216.53 NAV
53 NMsaF8uiueMiHicWkXUUSQYD2yN11zhhic 145,629.62 NAV
0.11%
3493956 12,312.95 NAV
54 NRBYVTsHm1dZ8Gjw6NpJZkN8Un1CsPKMSR 143,153.49 NAV
0.11%
3501687 11,135.88 NAV
55 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e 136,456.31 NAV
0.10%
3501973 5,910.26 NAV
56 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE 136,330.43 NAV
0.10%
3502034 21,387.83 NAV
57 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm 135,867.12 NAV
0.10%
3501976 10,421.38 NAV
58 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU 135,674 NAV
0.10%
3501961 21,496.99 NAV
59 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE 132,084.1 NAV
0.10%
3502020 3,940.06 NAV
60 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw 128,025.49 NAV
0.10%
3500833 12,871.46 NAV
61 NceAk6AULRaJBqvKPEczXH67PnL3GkYCz4 122,927.96 NAV
0.09%
3501994 9,983.28 NAV
62 NVovDPckoKDEimqvFEnVsi8bis26weDnWq 121,865.69 NAV
0.09%
3499117 0 NAV
63 NN2jTvzVoAy4NcEBTsR3awfLh3nfjr9orR 120,718.6 NAV
0.09%
3501912 32,497.1 NAV
64 NYV5sAtTHL6kah7if31xf2DXrBqMo1VA7i 120,609.85 NAV
0.09%
3429935 14,859.3 NAV
65 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s 118,301.04 NAV
0.09%
1707808 9,042.62 NAV
66 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 118,143.02 NAV
0.09%
3492156 12,078.35 NAV
67 NNT6qSpqPamHKFYF4jy8tPfy5MCwgdMyQj 116,518.32 NAV
0.09%
3498320 0 NAV
68 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm 114,684.18 NAV
0.09%
3311766 6,507.96 NAV
69 NStC6GF2q8nHyRzHUwhFZ79GcDDD8BwGk9 113,018.38 NAV
0.09%
3501975 14,942.24 NAV
70 NUtHrRDTXMEC8SBbSzsmH1LPCkM4HNJE7m 112,089.1 NAV
0.08%
3501869 1,136.12 NAV
71 NZs6qkzZvbbiEpUWbsqKDm5ttQpF3xiWos 111,854.05 NAV
0.08%
3501501 12,451.82 NAV
72 NdSaNQic5UkGEu6hNJKyKCEgQHFwRe7UDf 111,505.92 NAV
0.08%
3496533 16,194.47 NAV
73 NNaWqjy4fJQ4M3CfhW2LYCRY5arUYmJZYa 110,266.52 NAV
0.08%
3410114 8,441.66 NAV
74 NKx12Cp52T6P6oVdsEwofZ587oTPHAgtiA 110,262.76 NAV
0.08%
3367998 12,819.37 NAV
75 NUigVb3WHpe17DoaiSa7DSffMVGvXRQvN1 108,949.51 NAV
0.08%
3496765 18,460.59 NAV
76 NQkLr6VDVLeSRHmERWsfnt81GCjARm4WGj 107,305.6 NAV
0.08%
3502014 8,789.32 NAV
77 NacdRW8iFTsXmqne1K9SSZWuQWKs32YgBC 107,200 NAV
0.08%
3498496 0 NAV
78 NizCFXinu6fkyB1yyLt9eFXkQYGHFEvsCJ 104,900.22 NAV
0.08%
3496406 11,681.05 NAV
79 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 102,632.48 NAV
0.08%
3502011 16,106.24 NAV
80 Nhov34L78wXWnrtd6CbBP69JcA1QNcTJPp 102,485 NAV
0.08%
3501953 2,326 NAV
81 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS 102,112.67 NAV
0.08%
3501908 5,813.17 NAV
82 NbMxSEfhLszjPojWLMBRrDPnZULnPCth3i 101,811 NAV
0.08%
3499099 0 NAV
83 NhZPhjURtpp58Rp1VABVVJ1d7w4Mb9of6Z 100,163.28 NAV
0.07%
3501988 2,964.12 NAV
84 NiPB5ACxNK4JWinLJ7fBhECm3HVrXXXhKx 99,474.74 NAV
0.07%
3387885 0 NAV
85 Na12Tcwc28pDwLEhc46f73PVgSRSkHTvCP 98,791.04 NAV
0.07%
3501883 11,283.96 NAV
86 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun 95,957.92 NAV
0.07%
3501951 9,978.06 NAV
87 NPizzrrPQD2554TGLVVCxX1Gk2VejYsFuC 93,939.23 NAV
0.07%
3501710 2,648.28 NAV
88 NNYJiC2T5oqZJ3EzeUaJkdzSFDCNYR9yGs 93,847.86 NAV
0.07%
3501890 342 NAV
89 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw 89,292.09 NAV
0.07%
3247468 0 NAV
90 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx 89,073.24 NAV
0.07%
3501812 9,862.17 NAV
91 NLE9Wf7vXPzjw4dZcv47na6oABabhrh9Nv 84,973.47 NAV
0.06%
3496216 10,842.81 NAV
92 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC 82,360.89 NAV
0.06%
3501878 8,346.18 NAV
93 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k 81,226.09 NAV
0.06%
3502024 9,185.53 NAV
94 NaBpZ6HNpJXzKvZSSVNNUCNC6a3DLCvKvi 80,368.65 NAV
0.06%
3471963 0 NAV
95 NXdQhoLKN547ktGP3UZWvkAikHpudmFYTg 79,943.71 NAV
0.06%
3501814 2,730.18 NAV
96 NWVeC6bGRk3TVzL8WUH9kTE5FiNAraRaX8 79,231.69 NAV
0.06%
3453344 0 NAV
97 NLHkfPDmZWdoCDiLHvFVuxQ4qwLoVwmWvi 78,046.64 NAV
0.06%
1619795 1,625.83 NAV
98 NecAyzbPTi5cmxRrDVufm7pTsSQS6J7zvD 74,704.67 NAV
0.05%
2785495 3,071.9 NAV
99 Nay155vaTG8xVvkxgFWVHqwThLxHXyA5yJ 74,427.84 NAV
0.05%
3485057 0 NAV
100 NTa9y7EBn4ML2vx9PzXJx8ByXkyBEFLWfm 74,407.35 NAV
0.05%
3501389 8,901.85 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding