NavExplorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block
1 Ngyt5do8pkuksQfte3ASdSqNkfJJdHncbU Spendable
Stakable
Voting Weight
4,597,229.58 Nav
4,597,229.58 Nav
4,597,229.58 Nav
5041978
2 NeUcWzkkeHei1VrBQrRdd4QMEZdH4jDMnj Spendable
Stakable
Voting Weight
4,391,211.14 Nav
4,391,211.14 Nav
4,391,211.14 Nav
4857471
3 NXdqMfV1mfEHc5mRUmj3k7pxc1vFJV7UpV Spendable
Stakable
Voting Weight
4,138,774 Nav
4,138,774 Nav
4,138,774 Nav
5036902
4 NQSXqRJ1bzx6k6fGvkq9uMektUJaier9c7 Spendable
Stakable
Voting Weight
4,105,244.01 Nav
0 Nav
0 Nav
5202148
5 NYSjGZernu6PzSL5zbPAnqrB9xGsSC7m9V Spendable
Stakable
Voting Weight
1,763,372.44 Nav
1,763,372.44 Nav
1,763,372.44 Nav
5041978
6 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW Spendable
Stakable
Voting Weight
1,610,582.59 Nav
1,610,582.59 Nav
1,610,582.59 Nav
5201897
7 NYj8dYKrEvFEUQ2Wamgcry7SdvpmXcBJ9W Spendable
Stakable
Voting Weight
1,299,579.39 Nav
0 Nav
0 Nav
5176389
8 NL4zYhiVTEGuVNe6e4tposkNnf6eMcNB68 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,222,386.36 Nav
1,222,386.36 Nav
1,222,386.36 Nav
5202135
9 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,103,452.73 Nav
0 Nav
0 Nav
5190377
10 Niau6HTzqkKHS9wq4T4q9jCJZ3KCsZWuW3 Spendable
Stakable
Voting Weight
1,000,000 Nav
1,000,000 Nav
1,000,000 Nav
4851991
11 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG Spendable
Stakable
Voting Weight
999,865.55 Nav
0 Nav
0 Nav
5202139
12 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z Spendable
Stakable
Voting Weight
879,170.71 Nav
0 Nav
0 Nav
5202127
13 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y Spendable
Stakable
Voting Weight
824,401.82 Nav
0 Nav
0 Nav
5202144
14 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 Spendable
Stakable
Voting Weight
816,048.37 Nav
0 Nav
0 Nav
5202036
15 NdnktGg6KrABrKt6F9gUoH1cNGQcjrAuPP Spendable
Stakable
Voting Weight
793,934.71 Nav
793,934.71 Nav
793,934.71 Nav
5202150
16 NLjTHt68SogQ3g1nb1DY5xhqJKoT5LoLZr Spendable
Stakable
Voting Weight
785,578.46 Nav
785,578.46 Nav
785,578.46 Nav
5059347
17 NhUfCTJEgX6fr6hMiHQvUx4Hp8EVHXtVb7 Spendable
Stakable
Voting Weight
780,883.7 Nav
0 Nav
0 Nav
5202136
18 Nieh4PwXAj8VFrFT49ZUieAM6EgL4fZw7X Spendable
Stakable
Voting Weight
716,612.71 Nav
716,612.71 Nav
716,612.71 Nav
3841792
19 NS5bQehU3Fb2c8SPBd8stjj4iKWeXzZSLg Spendable
Stakable
Voting Weight
683,348.52 Nav
0 Nav
0 Nav
5202044
20 NWarfMFBafVReG9QRC6rPJxLXi2ACqT7Xv Spendable
Stakable
Voting Weight
650,352.09 Nav
0 Nav
0 Nav
5202113
21 NcYDGkSu2GGhWZMuUGnZjdi5vVVxKrLhPR Spendable
Stakable
Voting Weight
648,942.19 Nav
0 Nav
0 Nav
5202133
22 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x Spendable
Stakable
Voting Weight
639,180.73 Nav
0 Nav
0 Nav
5202122
23 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw Spendable
Stakable
Voting Weight
626,355.42 Nav
0 Nav
0 Nav
5202117
24 NTVJWJuyXzLGr4JQTtYWc4M6VtT2VjCWSA Spendable
Stakable
Voting Weight
593,101.38 Nav
0 Nav
0 Nav
5202075
25 NXnL4brtoJRXhSAn8NxqULGbdKst5B7jP3 Spendable
Stakable
Voting Weight
587,306.87 Nav
0 Nav
0 Nav
5202090
26 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew Spendable
Stakable
Voting Weight
586,309.59 Nav
586,309.59 Nav
586,309.59 Nav
5048411
27 NcNMRgiooTsr5MWfyNGp7jn8Pc5S2MC8Hd Spendable
Stakable
Voting Weight
571,060.49 Nav
571,060.49 Nav
571,060.49 Nav
5176057
28 NgRioC6Nf8FbgsbGquQMdvSyKpLkaZgtvg Spendable
Stakable
Voting Weight
533,918.65 Nav
0 Nav
0 Nav
5202032
29 NdjVnyQ8Uj4yPdcGxcLWorf8KsEDJgSUHo Spendable
Stakable
Voting Weight
495,628.35 Nav
495,628.35 Nav
495,628.35 Nav
5202137
30 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV Spendable
Stakable
Voting Weight
469,880.23 Nav
469,880.23 Nav
469,880.23 Nav
4010006
31 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz Spendable
Stakable
Voting Weight
457,380.48 Nav
457,380.48 Nav
457,380.48 Nav
4966676
32 NbGNtB8omZ411SA8QJoPBPUeMAnH4r1P4w Spendable
Stakable
Voting Weight
454,496.6 Nav
0 Nav
0 Nav
5202110
33 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA Spendable
Stakable
Voting Weight
422,653.05 Nav
422,653.05 Nav
422,653.05 Nav
5198164
34 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm Spendable
Stakable
Voting Weight
415,500.54 Nav
0 Nav
0 Nav
5202091
35 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs Spendable
Stakable
Voting Weight
385,546.86 Nav
385,546.86 Nav
385,546.86 Nav
5202106
36 Naz8tZZH3iAg18UMei3Cxtei2UQnNsSGJi Spendable
Stakable
Voting Weight
382,757.59 Nav
0 Nav
0 Nav
5202138
37 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL Spendable
Stakable
Voting Weight
322,481.53 Nav
311,059.32 Nav
311,059.32 Nav
5202015
38 NiPuEtptRVb9vRiCBJvQydrY6XTcv8AK4E Spendable
Stakable
Voting Weight
308,325.2 Nav
308,325.2 Nav
308,325.2 Nav
5201804
39 NNjgZwhjJ5WQcNJbAeGbjqS3avKj9FdewP Spendable
Stakable
Voting Weight
305,454.8 Nav
305,454.8 Nav
305,454.8 Nav
5132316
40 NZfyeC7sUukt5Frjz4uKNieaAxrsnhc4qQ Spendable
Stakable
Voting Weight
293,798.67 Nav
0 Nav
0 Nav
5202079
41 NR3C6s17zBShtvo1cd726vc7dSLFNnESB4 Spendable
Stakable
Voting Weight
253,816.13 Nav
0 Nav
0 Nav
5176254
42 NZupNtPudncqaefYyrRgxygdkxC8jrQy3i Spendable
Stakable
Voting Weight
250,814.57 Nav
250,814.57 Nav
250,814.57 Nav
5042001
43 NNpDSv9zb9fp9H5xTcRaKE2hvT2RDdkfZ5 Spendable
Stakable
Voting Weight
232,638.7 Nav
0 Nav
0 Nav
5202123
44 NbsEi9RrpXUisyQfsCBWYyMDLhjE2xigUy Spendable
Stakable
Voting Weight
228,289.75 Nav
0 Nav
0 Nav
5202041
45 NZMDCMWWNZRTj3JhSCpFiEZEo9WSai6cAz Spendable
Stakable
Voting Weight
226,519.57 Nav
0 Nav
0 Nav
5202141
46 Nes2LzEZsGtJDA9xjxpADqtCABzQy8FwNU Spendable
Stakable
Voting Weight
207,769.88 Nav
0 Nav
0 Nav
5202085
47 NXtYbTiYGbVrFDpYCcM29jSk3nAEGP3XKR Spendable
Stakable
Voting Weight
199,909.25 Nav
199,909.25 Nav
199,909.25 Nav
5176233
48 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe Spendable
Stakable
Voting Weight
198,334.74 Nav
198,334.74 Nav
198,334.74 Nav
5176010
49 NNmcisHN3SpwpwLVvwYgYyPBikqeHQBh2p Spendable
Stakable
Voting Weight
192,548.44 Nav
0 Nav
0 Nav
5202108
50 NSpuYCSJEyg6CYvDw6Ns8DtA4i59BBPJTS Spendable
Stakable
Voting Weight
184,518.17 Nav
184,518.17 Nav
184,518.17 Nav
5176094
51 NTNBoruPqqzesMUPC8w4hRSUu7m8hRzNAo Spendable
Stakable
Voting Weight
177,278.02 Nav
0.13857700 Nav
0.13857700 Nav
5201820
52 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ Spendable
Stakable
Voting Weight
170,659.26 Nav
170,659.26 Nav
170,659.26 Nav
5201952
53 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf Spendable
Stakable
Voting Weight
168,897.66 Nav
168,897.66 Nav
168,897.66 Nav
2699340
54 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE Spendable
Stakable
Voting Weight
164,073.79 Nav
164,073.79 Nav
164,073.79 Nav
5202014
55 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 Spendable
Stakable
Voting Weight
154,008.78 Nav
154,008.78 Nav
154,008.78 Nav
5201718
56 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW Spendable
Stakable
Voting Weight
150,894.15 Nav
0 Nav
0 Nav
5201671
57 NhJHxcP1Cb3JmGnGiUiaAwTxmWS769qMKE Spendable
Stakable
Voting Weight
149,898.27 Nav
398.79 Nav
398.79 Nav
5200611
58 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU Spendable
Stakable
Voting Weight
149,888.95 Nav
149,888.95 Nav
149,888.95 Nav
5202149
59 NRD348tKvNb6ak3HkHuWPWdyUNc4bpZfco Spendable
Stakable
Voting Weight
142,500 Nav
0 Nav
0 Nav
5201958
60 NdRqwYL58ee2YDBoxiHF73dwb4qsUXp5dw Spendable
Stakable
Voting Weight
141,446.83 Nav
141,446.83 Nav
141,446.83 Nav
5104341
61 NfCKK7AT4DwZ3LTv7Z9URDSaeKzBfaM2ah Spendable
Stakable
Voting Weight
141,336.03 Nav
0 Nav
0 Nav
5202038
62 NLZ7nY2Z6JmfXx6u3oKcoNyAZtb7kjCr5H Spendable
Stakable
Voting Weight
141,312.25 Nav
141,312.25 Nav
141,312.25 Nav
5201806
63 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw Spendable
Stakable
Voting Weight
140,153.5 Nav
140,153.5 Nav
140,153.5 Nav
5201511
64 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e Spendable
Stakable
Voting Weight
135,976.86 Nav
0 Nav
0 Nav
5190142
65 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm Spendable
Stakable
Voting Weight
130,562.64 Nav
130,674.64 Nav
130,674.64 Nav
5176174
66 NLAXysnZt1MhtdLhFugCpQgxt1P9hQ8APk Spendable
Stakable
Voting Weight
123,776.92 Nav
0 Nav
0 Nav
5202076
67 NdXtaHU2pXnXPKAyrUYmKcjupLS4dKPwL8 Spendable
Stakable
Voting Weight
122,349.04 Nav
122,349.04 Nav
122,349.04 Nav
5201956
68 NTczjitmrBBSXnM83SnGdwZz5wSTHT2fPQ Spendable
Stakable
Voting Weight
121,676.09 Nav
121,676.09 Nav
121,676.09 Nav
5201502
69 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s Spendable
Stakable
Voting Weight
118,301.04 Nav
118,301.04 Nav
118,301.04 Nav
1707808
70 NSrLBnEJzwYb36GgAv7jTTbnTjEgmiGJFh Spendable
Stakable
Voting Weight
115,916.16 Nav
115,916.16 Nav
115,916.16 Nav
5202063
71 NQbo7CCQn8DYtNvkxqtjsEaC6L5Zq9JiwS Spendable
Stakable
Voting Weight
112,393.52 Nav
112,393.52 Nav
112,393.52 Nav
5191384
72 NL1x6qt2tGipAxgaEeEBWWicyqcZKFqQmn Spendable
Stakable
Voting Weight
112,077.15 Nav
112,077.15 Nav
112,077.15 Nav
5175336
73 NTyED5ckCZg3NZ3GPavv4GHKv3SUzgHKvG Spendable
Stakable
Voting Weight
110,512.77 Nav
110,512.77 Nav
110,512.77 Nav
5202112
74 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 Spendable
Stakable
Voting Weight
107,610.79 Nav
107,610.79 Nav
107,610.79 Nav
5175789
75 NhFPb1bWxcSDYVVKsaUhEENWfrHzYG9H2d Spendable
Stakable
Voting Weight
101,786.97 Nav
0 Nav
0 Nav
5202101
76 Ngqs8Xop6cMpZTGr7UsFBzGGgY42N3zvHM Spendable
Stakable
Voting Weight
101,520.73 Nav
0 Nav
0 Nav
5201944
77 NX6MNJDyt1hYHVb7bVQ8FQUFK1FPL8kcKy Spendable
Stakable
Voting Weight
101,065.55 Nav
101,065.55 Nav
101,065.55 Nav
5143218
78 NdbgYxo7sa6QoTSzqjnWu6yPTmYhmAG7Fj Spendable
Stakable
Voting Weight
100,666.95 Nav
0 Nav
0 Nav
5201947
79 NLUy1ABWbTHuK4breRy7PXmnSdbYy1D5oR Spendable
Stakable
Voting Weight
100,096.06 Nav
0 Nav
0 Nav
5201598
80 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun Spendable
Stakable
Voting Weight
99,120.46 Nav
99,120.46 Nav
99,120.46 Nav
5199099
81 NdHfXCZmqm7b2Ctce7qbpsJfBZaUiGJ6qY Spendable
Stakable
Voting Weight
98,562.9 Nav
0 Nav
0 Nav
5202115
82 NhsuojyzwUhPBfuEc4GB7DZ2XYkpvjvnF5 Spendable
Stakable
Voting Weight
98,400.11 Nav
98,400.11 Nav
98,400.11 Nav
5200632
83 NQBzySkdbLBwvxVfLKoXyCxbrZqDfyEPDi Spendable
Stakable
Voting Weight
95,954.8 Nav
95,954.8 Nav
95,954.8 Nav
4673183
84 NijEBYjZSBq6ZbssfwBdiXPfLuJg4joViE Spendable
Stakable
Voting Weight
94,667.04 Nav
0 Nav
0 Nav
5202129
85 NdqsWz4qAAtHKzLTjRdWdLh72yZADPtMeH Spendable
Stakable
Voting Weight
92,791.43 Nav
0 Nav
0 Nav
5201526
86 NiqshqKvGrGqoUu6yUbpmxHS1tj9Rd2XXW Spendable
Stakable
Voting Weight
92,371.96 Nav
0 Nav
0 Nav
5201912
87 NQEe9dSGACA6ozzWeRM1WzkkS5CKJ3bu6k Spendable
Stakable
Voting Weight
92,041.35 Nav
92,041.35 Nav
92,041.35 Nav
5201703
88 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx Spendable
Stakable
Voting Weight
89,519.23 Nav
89,519.23 Nav
89,519.23 Nav
5201063
89 NPADoVA5puTQT1V59QVDKdw2pTXvxGFhVw Spendable
Stakable
Voting Weight
89,292.09 Nav
89,292.09 Nav
89,292.09 Nav
3247468
90 NNPBQpvkzShBoTn7Bhnj7x6BYnXTEZQd8c Spendable
Stakable
Voting Weight
86,795.21 Nav
86,795.21 Nav
86,795.21 Nav
5202092
91 Nh2T2NLpHsHmskN1B7VZ4LTp6Qm9WDgRsC Spendable
Stakable
Voting Weight
86,146.43 Nav
86,146.43 Nav
86,146.43 Nav
5201652
92 NPotiykWikmkMLs2Gqqah6Wsh51kV4GED5 Spendable
Stakable
Voting Weight
83,434.47 Nav
83,434.47 Nav
83,434.47 Nav
5194884
93 NRDoCnJnWMUkwQXWRkaaV7m8xVwHQemomN Spendable
Stakable
Voting Weight
82,812.17 Nav
82,812.17 Nav
82,812.17 Nav
5202058
94 NirEvzUq5GhWoj4CzYEb6iaDxfXRctwKKv Spendable
Stakable
Voting Weight
81,062.77 Nav
0 Nav
0 Nav
5202008
95 NM6PwDjv8xyG5BGeviRMLyCnBiUoWXVtAf Spendable
Stakable
Voting Weight
80,027.92 Nav
80,027.92 Nav
80,027.92 Nav
5197805
96 NUqhndDGW3BJTGYWPVU8Lkko23e4Cenehw Spendable
Stakable
Voting Weight
77,489.12 Nav
0 Nav
0 Nav
5201979
97 NXxygTi88Tfwk2s522Tmavt3UhQYi6qjHL Spendable
Stakable
Voting Weight
77,385.01 Nav
77,385.01 Nav
77,385.01 Nav
5194777
98 NffANnCamBYNifT7cKPJQuD9iQMkMUoYSf Spendable
Stakable
Voting Weight
77,035.4 Nav
77,035.4 Nav
77,035.4 Nav
5198115
99 NhJae25wj7yPHrGw19npJqsSJb8sgPwewh Spendable
Stakable
Voting Weight
76,572.39 Nav
76,572.39 Nav
76,572.39 Nav
5198115
100 NMEb56L9LsdaU8g6dWN9F58R8i3ixNawpC Spendable
Stakable
Voting Weight
75,475.94 Nav
75,475.94 Nav
75,475.94 Nav
5198115

Wealth Distribution

Top Balance % Holding