Nav Explorer

Rich List

Top 100 Addresses

# Address Balance Last Block Stake Rewards
1 NevFos3ybAe6RrGcPLY3N9cayMFuw2HbzZ 4,615,984.34 NAV
3.71%
1093562 0 NAV
2 NaSdzJ64o8DQo5DMPexVrL4PYFCBZqcmsW 2,256,444 NAV
1.81%
3027881 0 NAV
3 NLW5DgVSqyLMsNhJtBSPbXtNQh2vnW6EnT 1,809,227.86 NAV
1.45%
1093562 0 NAV
4 NPW3qXLaksNGtSKtg9WLX13YC3qRJ8ZdAG 1,399,131.85 NAV
1.12%
1716778 0 NAV
5 NVYaAByuqUERG2s4audETDQ4bCugTcP9Fj 1,316,074.42 NAV
1.05%
3064247 8,797.92 NAV
6 NT2Z6xy8WWbex2R48eG9wxLTvKr5hhY16z 1,270,755.97 NAV
1.02%
3064204 21,276.52 NAV
7 NfXqV3ZjSK5Cw2n6t9HUzT5mcqT3xXUA1Y 1,218,381.65 NAV
0.97%
3064243 18,381.65 NAV
8 NheRchmUtULwEHdqkBBJc6AuUDuLNbYFhz 1,215,447.45 NAV
0.97%
1716778 0 NAV
9 NUAByy5xpym62eZZWRFwhgHcBkYfsSQAk1 1,104,845.28 NAV
0.88%
3064197 13,746.9 NAV
10 NTCCbNBwruNqtvUfetuyWNQCT7YELUtmYn 1,060,930.52 NAV
0.85%
2875681 0 NAV
11 NLDw6a6i5bK88RfKAivKNX7XKbDsj8BJ1x 1,013,531.54 NAV
0.81%
3064239 13,011.01 NAV
12 NThhv5irBxgshtxCrnoaoucoDZfkNUymqX 999,059.87 NAV
0.80%
2872243 0 NAV
13 NRJHVGp15EQEKnvfVcsWHovLbcU6yN64VG 962,083.32 NAV
0.77%
1093562 0 NAV
14 NiehRxjUpqaH4F9ok1eeFFxVUhzwgPzhfw 934,016.04 NAV
0.75%
3064245 14,016.04 NAV
15 NTXkiktTmaaRqoArKbaMbsgn6mGUGrxPDh 853,909.63 NAV
0.68%
3064158 30,432.37 NAV
16 NbjWnF59oRWSbR97giKFUhyd8w2tzyqjrz 838,371.87 NAV
0.67%
3031125 0 NAV
17 NNge796bsvbgYAzTrzA35LnQK3aFv48nmv 735,342.52 NAV
0.59%
3064134 4,679.11 NAV
18 Na3LpnLDd57cfW6naunWqA1Gm4b3JAbgGG 688,395.21 NAV
0.55%
3064253 10,577.82 NAV
19 NeDXdkRkqDxav1KX5JxDLevGiSLDuhEBVY 662,965.63 NAV
0.53%
3064231 67,357.43 NAV
20 NMhz4ZzmxQKRGTn3GpZyPRyzXzzAnS5htN 640,392.53 NAV
0.51%
2045486 0 NAV
21 NhkAuYqfJ5HWBCEbwatjJW9uRDqCSsdXgV 623,722.04 NAV
0.50%
3039036 0 NAV
22 NQRZsCx1c922qhtuCnArKHsZwrotFVKS35 612,683.11 NAV
0.49%
3063422 0 NAV
23 NVovDPckoKDEimqvFEnVsi8bis26weDnWq 558,638.71 NAV
0.44%
3056120 0 NAV
24 NMrkx9tV3UkmFm1B1TuVp2gxKZzewgJpo7 518,271.91 NAV
0.41%
3064233 47,447.51 NAV
25 NfznSzJXvcvVGpofp6c6SBe29qS2c92EKS 512,875.79 NAV
0.41%
3033463 76,769.23 NAV
26 NeenRPyG5gzhdg4Wo87X5Tk8dvxcPwC2ew 510,133.97 NAV
0.41%
2870954 4 NAV
27 Ne4uDZnnQsx1nmFvdVwGyBPvXhP4VgznG1 505,176.7 NAV
0.40%
3064219 7,557.57 NAV
28 NRwcmRLpB4gRfJ5JmLV5wZCmrymKSptiAP 496,930.64 NAV
0.39%
2992465 0 NAV
29 NVECQvKAY7hxYutQDTyriSgfKHYeWSAMTw 464,383.41 NAV
0.37%
3024705 0 NAV
30 NNp28P856prrkVV1WiErUhsBwyCJkAkRqz 457,034.48 NAV
0.36%
2979973 34,624.3 NAV
31 NYiDHAE3sckmfzGVvhP14RVRfC76NmDoPH 452,861.62 NAV
0.36%
3064249 30,409.54 NAV
32 NdXAogTbaeZ1f8EaLvqZ5aTh67JSEWomoK 411,826.51 NAV
0.33%
2992465 0 NAV
33 NeGDgwsCwdfHL53ymNM6ZKjUdpsotr1xzQ 398,602.09 NAV
0.32%
3064201 10,621.24 NAV
34 Ne6Q8yBwehVxqJEZUyFaBnmP32z3AXFBbA 395,371.75 NAV
0.31%
3004787 28,027.28 NAV
35 Nezmsh5SH4ReRjr3gTzpcMtJAuQ8TtmcWH 385,000.17 NAV
0.30%
1932414 9,299.72 NAV
36 NicQDfqgRQEiNqkSfBVAVWD8L79dUu9tVs 355,999 NAV
0.28%
2944962 27,004.01 NAV
37 NT6PzyA7Es3d62KjHws1q99ed6wZxeGpx1 335,000 NAV
0.26%
2990701 0 NAV
38 NcU87D6GhwZTP5NsreMQNrRJVAV25rY7EB 326,233.97 NAV
0.26%
3064212 34,361.58 NAV
39 NNRhJ79zEKw1fLwf6USun6kk8qLkEQf2UH 317,594.66 NAV
0.25%
3061736 0 NAV
40 NY9Fmu1VhVwFLWvAsVB1CYRJ8f8QzkXoYn 306,751.5 NAV
0.24%
3064251 20,346.49 NAV
41 NZtYdxPxKwV31D9pE2bNtcRnUJhHcftbMo 304,816.46 NAV
0.24%
3055562 24,816.47 NAV
42 NYJSZaKvGizJeDzj8xtJdb6q36hoVYv3ZL 296,014.76 NAV
0.23%
3064248 35,627.15 NAV
43 NipLhyKxrgKr9mNno27g112YAyBnSm8qKX 276,933.45 NAV
0.22%
3052272 0 NAV
44 NbwrDsKSoCHYoHiexo5m4xxMzjcUCkVncW 275,584.5 NAV
0.22%
3064229 15,236.96 NAV
45 NUB6NXGHWPviQB3nZXoXFMMw4eFFwd39Sp 272,674.22 NAV
0.21%
3024702 0 NAV
46 NbMxSEfhLszjPojWLMBRrDPnZULnPCth3i 263,599.19 NAV
0.21%
3038177 0 NAV
47 NbQXgJLZcedkdV4ZSq5NPorbY4BEbecTkc 242,728.21 NAV
0.19%
3033464 29,574.05 NAV
48 NXHd6CU3BqTYSZj2Bd3nYwdybxcQsdCxTX 241,699.49 NAV
0.19%
2978030 0 NAV
49 Nh657FjHCreVemaeit8ks2jwwx4L5dZoc7 209,380.38 NAV
0.16%
3055318 17,055.33 NAV
50 NeMA1YzdpqotYhthtmbzsJLyKtuyupRfFV 202,433.51 NAV
0.16%
2992786 24.13 NAV
51 NbkD9AH4EQqSfsBvc4y2AWHoN2ewzZghtZ 197,109.43 NAV
0.15%
3064184 25,112.75 NAV
52 NRpRqzHzbG1HtYTFsKBKHjmiqWmPCn7ZLe 175,161.65 NAV
0.14%
3064155 13,170.99 NAV
53 NPqjANukBy3xRRdJ1YRevYA8nSLToxDxU6 170,131.33 NAV
0.13%
3005770 0 NAV
54 NV7XepupTAmu9HSngqjJVEiYwk5bTBnwxf 168,897.66 NAV
0.13%
2699340 0 NAV
55 NPy7LKfcpSKUNk1yyRpaPsXy6EfMMcrHUd 165,052.24 NAV
0.13%
3064223 6,653.1 NAV
56 Na58fvDQczdpzswDMZY14MexRRS8f4PDus 164,021.63 NAV
0.13%
3044077 0 NAV
57 NXHg2odZfoT3ESGRWNW6HvUfg1v5khWs6h 161,725.75 NAV
0.13%
2911215 0 NAV
58 NSsAHQBUgNFCWZSe5gmf6yENUm4xdvJfjU 156,904.78 NAV
0.12%
2872243 0 NAV
59 NYpJYDDd93StUvBXWUB9H7HbgahsXibAGc 156,100.33 NAV
0.12%
3064199 4,364.72 NAV
60 NNT6qSpqPamHKFYF4jy8tPfy5MCwgdMyQj 153,725.71 NAV
0.12%
3046391 0 NAV
61 NXsuR2AZUByZn9N5JGv1A1ZqgVo2uzZdqD 153,128.53 NAV
0.12%
1177201 0 NAV
62 NgAtJbQ9j1DnFdikB5FhX4Brt388ELqgJc 152,583.14 NAV
0.12%
2619012 5,407.34 NAV
63 NXmX3iqfcpyPLAeDn61pQqUJSuHZeEgRmV 150,887.96 NAV
0.12%
2992473 0 NAV
64 NYy6i94UTwfRitybn9zpD58kiKNYUcgpS2 148,779.62 NAV
0.11%
3064238 7,846.5 NAV
65 NR3YUcyATsp5oE67Ca9jsV3NR7BrXyvpp9 147,579.7 NAV
0.11%
3064252 15,131.43 NAV
66 NMsaF8uiueMiHicWkXUUSQYD2yN11zhhic 145,279.52 NAV
0.11%
3030689 11,962.85 NAV
67 NiejgHbXv7MpndJfcsvqyLkKZVNeEnBSUQ 145,000 NAV
0.11%
2992481 0 NAV
68 NWVeC6bGRk3TVzL8WUH9kTE5FiNAraRaX8 141,534.64 NAV
0.11%
3049108 0 NAV
69 NRBYVTsHm1dZ8Gjw6NpJZkN8Un1CsPKMSR 141,087.37 NAV
0.11%
3037104 9,069.77 NAV
70 NhxGhKsbDQitrraCp48p2ggYcmohg2GM7e 132,020.13 NAV
0.10%
3064154 1,474.08 NAV
71 NiJyHqhQQx5zeozU23gkXgy5gBgcvF13LE 131,910.07 NAV
0.10%
3063836 16,967.47 NAV
72 NXryKPssDyZkMUoVTp4nQyGsjCNsCebABU 131,271.4 NAV
0.10%
3063937 17,094.4 NAV
73 NgARcNGwL5zAKwnZsR5Y3pxJ3jG9W3TcMm 130,388.48 NAV
0.10%
3064205 4,942.74 NAV
74 NY2ysUC2EWvHJUyABCRqJc6So4bS5Jangk 129,321.2 NAV
0.10%
3032718 0 NAV
75 NMGT5cYLC2nRKNSnjSavm4pJzvVXZDydCw 123,417.04 NAV
0.09%
3064116 8,263.02 NAV
76 NiLd2tNfhv6t5P4BVs45AMjn6pJ2mh5MQ7 121,000 NAV
0.09%
2950798 0 NAV
77 NceAk6AULRaJBqvKPEczXH67PnL3GkYCz4 119,037.62 NAV
0.09%
3063940 6,092.95 NAV
78 NYV5sAtTHL6kah7if31xf2DXrBqMo1VA7i 118,341.32 NAV
0.09%
3063998 12,590.77 NAV
79 NdwYDT77GSd49hxVqs1Fc8h8Vo6eB64s7s 118,301.04 NAV
0.09%
1707808 9,042.62 NAV
80 NN2jTvzVoAy4NcEBTsR3awfLh3nfjr9orR 116,976.26 NAV
0.09%
3063911 28,754.76 NAV
81 NWqzQrPVmupDnpgrMLR26KeeHXhPmEzAWc 115,212.47 NAV
0.09%
3036871 0 NAV
82 NdCoAYNSDRcVMosHWhL9iUw73KFiTk9Usm 112,711.86 NAV
0.09%
3064066 4,535.64 NAV
83 NStC6GF2q8nHyRzHUwhFZ79GcDDD8BwGk9 111,430.03 NAV
0.08%
3037046 13,353.89 NAV
84 NNaWqjy4fJQ4M3CfhW2LYCRY5arUYmJZYa 108,940.46 NAV
0.08%
3063723 7,115.6 NAV
85 NRrsuQ6K3BYRj9R48XnpPaqHnvBu7LCT12 108,807.79 NAV
0.08%
3064089 7,837.82 NAV
86 NdSaNQic5UkGEu6hNJKyKCEgQHFwRe7UDf 107,965.18 NAV
0.08%
3064230 12,653.73 NAV
87 NYAzCLXVXtxtUPYrMXP18mTN9b59QSS52z 107,722.2 NAV
0.08%
3060517 0 NAV
88 NZs6qkzZvbbiEpUWbsqKDm5ttQpF3xiWos 106,715.87 NAV
0.08%
3063807 7,313.64 NAV
89 Na12Tcwc28pDwLEhc46f73PVgSRSkHTvCP 105,931.39 NAV
0.08%
3064196 9,241.75 NAV
90 NcgSTgAUSwM12bkpC6EfLuVSS2yhGz9hSB 105,667.62 NAV
0.08%
3031125 0 NAV
91 NUigVb3WHpe17DoaiSa7DSffMVGvXRQvN1 105,008.98 NAV
0.08%
3064235 14,520.06 NAV
92 NLE9Wf7vXPzjw4dZcv47na6oABabhrh9Nv 103,065.07 NAV
0.08%
3064232 8,934.34 NAV
93 NizCFXinu6fkyB1yyLt9eFXkQYGHFEvsCJ 102,296 NAV
0.08%
3064206 9,076.83 NAV
94 NKx12Cp52T6P6oVdsEwofZ587oTPHAgtiA 99,087.12 NAV
0.07%
2926030 12,801.37 NAV
95 NizhES4uawffrYMQKJPvKb5eRR5AVxS7b6 97,980.31 NAV
0.07%
3063979 11,454.07 NAV
96 NQ1Yi5D3Z5hZXivtzuhtdu2N7RWQrvNtBx 96,864.35 NAV
0.07%
3026525 0 NAV
97 NdMnLznYnRwWca1dLd5NV5gPGaTAjCUZe8 95,316.34 NAV
0.07%
2908798 0 NAV
98 Nb7UsMJHRurz5rQktrS8ax2BLtYLvtttun 93,181.33 NAV
0.07%
3064226 7,201.47 NAV
99 NMXQqpJayduXHSWFkeoiggvTbFQ3xrJNJx 86,638.89 NAV
0.06%
3059110 7,427.81 NAV
100 NTjiswNSj3PRpHmVbZ6DF1rMaj4vV4jbw9 85,772.26 NAV
0.06%
3056596 0 NAV

Wealth Distribution

Top Balance % Holding